torsdag 27 augusti 2015

Summera och räkna ner...

Hej!
Har tagit mig an utmaningen att summera de processer som vi bedrivit de senaste åren i Falkenbergs skolor. Tanken är att jag ska ge en återblick och koppla det till nuläget och visa på nästa steg i arbetet framåt i utvecklingsprocessen.

Ganska snart utkristalliseras ett mönster som blir intressant utifrån ett ledarperspektiv där valda ledarhandlingar visar på framgångsrika processer:

I en utvecklings/förändringsprocess kan vi identifiera följande ledarhandlingar som ger framgång:

  1. Skapa organistaion, tydliggöra uppdrag och skapa förståelse för helheten.
  2. Nästa steg handlar mycket om dialog- nuläge och uppföljning av det som pågår.
  3. Därefter har ledningen fokus på återkoppling och fördjupad förståelse
  4. Processen fortgår och har siktet inställt på ständiga förbättringar och höga förväntingar.
  5. Återigen samlar ledaren verksamheten kring att vi har ett gemensamt uppdrag!
  6. Idag är vi framme vid att vi tydligt kan identifiera att det fortsatta ledningsarbetet handlar om skolans inre arbete och matematik ämnets utveckling!
Alla ska lyckas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar