fredag 14 juni 2013

Utvärdering av läsåret som gått...

Hej!
Vi har haft en utvärdering i ledningsgruppen och vi är överens om att vi haft ett intensivt och aktivt arbetsår i vår organisation! vi utgick från förra årets utvärdering och landade i följande plan för läsåret 13/14:
  • Fortsätta driva en aktiv process utifrån ledning och styrning, likvärdighet och förbättrade resultat - i fortsatt dialog med rektorer och förskolechefer!

  • Särskilt se över och utveckla rektorers/förskolechefers behov av samverkan och samarbete!

  • Se över och förbättra samarbetet inom kansliets funktioner - för att möta rektorers och förskolechefers behov av stöd och hjälp i verksamheten!

  • Fortsätta och utveckla det nära ledarskapet - verksamhetschef - rektor/ förskolechef!


I övrigt vill vi under det kommande året få fram en bild av hur vår utevcklingsprocess ser ut i nuläget och koppla på alla delprocesser för att tydligt visa på helheten och hur allt hänger ihop!
Det är mitt uppdrag som förvaltningschef - men jag kommer att behöva hjälp av både verksamhetschefer, rektorer, förskolechefer och handläggare/ utredare och administrativ personal!

Önskar alla en riktigt skön sommar!
Återkommer i augusti....!