onsdag 8 april 2015

Att göra skillnad...

Hej!
Har du någon gång funderat över vad som är "bra" förändringsarbete...?
Jag har vänt och vridit på det - eftersom det säkert finns många olika sätt att definiera vad som är bra och vad förändring innebär?

Är förändringsarbete att vi börjar prata om andra sätt att tänka - arbeta i vår ledningsgrupp?
Är förändringsarbete att prata om nya tankesätt och arbetsformer med sina medarbetare?
Är det förändringsarbete att ställa frågor till sina medarbetare om det arbete som pågår?

Vi pratar så mycket om förändring...men vad är det egntligen vi menar?

Vad menar du?