torsdag 28 februari 2013

Självskattning

Hej!
Dagarna blir allt ljusare och vi är inne i mars månad - redan imorgon! För min del förfasar jag mig över hur fort tiden går - samtidigt längtar jag till vårsolen och värmen!

På skolutvecklingsfronten är vi nu inne i den absoluta slutfasen i arbetet med att analysera de självskattningar som våra grundskolerektorer lämnat in i slutet av förra året. Under slutet av januari och början av februari hade jag inbokade möten med rektorerna där jag gav återkoppling och kommenterade det inlämnade underlaget utifrån hur jag tolkar att utvecklingsprocesserna fortgår på de olika skolorna.
Områden som rektor beskrivit är hur de arbetar med ökad måluppfyllelse och höjda resultat och vilka strategier man byggt på sina skolor. Ett annat område som jag fokuserat på i redovisningarna är de pågående processerna - det vill säga vilka möten anordnar rektor? Vad/vem styr verksamhetens utveckling framåt?  Hur planerar rektor för ökad måluppfyllelse?

Samtalen har varit positiva och uppskattats av rektorerna - enligt deras egen värdering efter samtalens slut. För mig som förvaltningschef har samtalen varitmycket värdefulla och gett mig nya perspektiv och en fördjupad förståelse för både de enorma styrkor vi har i organisationen - och våra förbättringsområden.

Avslutningsvis har jag kommit fram till det som alla redan vet - det är lättare att driva utveckling i början av processen....ju längre vi kommer desto svårare utmaningar måste vi möta och klara av - för att komma vidare...

I eftermiddag ska jag redovisa min samlade analys av självskattningarna för våra grundskolerektorer - ska bli spännande att höra deras reflektioner!

fredag 15 februari 2013

Besök av it-minister Anna-Karin Hatt!

Hej!
Vi hade ett lyckat och mycket intressant möte med vår it-minister Anna-Karin Hatt i onsdags!
Vi hade planerat besöket till Apelskolan dels utifrån att Apelskolan har ett antal projekt med i vårt forsknings samarbete i Unos Uno dels för att Apelskolan har visat på en vilja och engagemang i att hitta nya utvecklingsvägar för lärandet!
Våra elever presenterade valda delar av sitt arbete och vi hade med Lena Lorentzon lärare på skolan som arbetat länge med bland annat bloggar som en del av undervisningen i språk. Därefter var det två klassrumsbesök - båda i NO ämnen, som visade oss hur man använder datorn i samband med mer praktiska arbetsområden - expriment i kemi och fysik. Intressant och lärorikt!
Besöket avslutades med att vi, rektor Bengt Appelqvist tillsammans med nämndsledamöter och undertecknad berättade om vår resa när det gäller den digitala lärmiljön och våra framtida tankar kring it strategi för framtiden.

Vår it-minister visade på ett stort intresse och ett brinannde engagemang för it utveckling generellt i samhället men med ett särskilt fokus på våra barns och ungdomars möjligheter att ta del av och förberedas för framtidens arbetsmarknad.

Vi var helnöjda med vår egen insats och glada över intresset och hedrade över besöket!

Nästa vecka är det sportlov - njut!

fredag 1 februari 2013

Kritisk vän

Hej!
Har haft många spännande samtal sedan förra bloggen....

Ett led i vår gemensamma utvecklingsprocess är att varje rektor på grundskolan genomför och skriver en "självskattning" av sin verksamhet. Självskattningen ska fokusera på hur rektor arbetar med utvecklingsprocesser och hur rektor planerar och arbetar för högre måluppfyllelse och höjda resultat.

Jag har som förvaltningschef lagt ut uppdraget till grundskolans rektorer och nu har jag bearbetat materialet och påbörjat mina återkopplingssamtal med varje rektor och i vissa fall skolenhet med två rektorer.

Jag har lärt mig massor genom att läsa och ta del av varje rektors bild av hur det ser i verksamheten och hur rektor bedömer sitt nuläge och arbetar för att komma vidare....

Jag förbereder varje samtal och belyser både det jag ser som positivt i rektors arbete men också min reflektion kring förbättringsområden.

Inför samtalen funderade jag en hel del på hur mina reflektioner skulle tas emot av rektorerna - hittills har jag bara fått positiv respons och alla har tyckt att det varit bra att jag varit "en kritisk vän" och lyft både det som är bra och det som behöver bli bättre....

Jag har hälften av samtalen kvar och vet inte om alla kommer att vara lika positiva -men syftet med samtalen är inte att bara stryka medhårs utan nu måste vi komma vidare och också våga lyfta det som är hinder för fortsatt utveckling....

På vår Kick off för ett par veckor sedan reflekterade vi runt en gemensam bild om att alla behöver utöka sin egen kunskapssfär och det kan man göra genom exempelvis att få syn på/ bli mer medveten om sitt ledarskap - genom att någon är en "kritisk vän" och berättar..

Man kan säga att vi fördjupar vår process och tar steg framåt - tillsammans ...