torsdag 28 februari 2013

Självskattning

Hej!
Dagarna blir allt ljusare och vi är inne i mars månad - redan imorgon! För min del förfasar jag mig över hur fort tiden går - samtidigt längtar jag till vårsolen och värmen!

På skolutvecklingsfronten är vi nu inne i den absoluta slutfasen i arbetet med att analysera de självskattningar som våra grundskolerektorer lämnat in i slutet av förra året. Under slutet av januari och början av februari hade jag inbokade möten med rektorerna där jag gav återkoppling och kommenterade det inlämnade underlaget utifrån hur jag tolkar att utvecklingsprocesserna fortgår på de olika skolorna.
Områden som rektor beskrivit är hur de arbetar med ökad måluppfyllelse och höjda resultat och vilka strategier man byggt på sina skolor. Ett annat område som jag fokuserat på i redovisningarna är de pågående processerna - det vill säga vilka möten anordnar rektor? Vad/vem styr verksamhetens utveckling framåt?  Hur planerar rektor för ökad måluppfyllelse?

Samtalen har varit positiva och uppskattats av rektorerna - enligt deras egen värdering efter samtalens slut. För mig som förvaltningschef har samtalen varitmycket värdefulla och gett mig nya perspektiv och en fördjupad förståelse för både de enorma styrkor vi har i organisationen - och våra förbättringsområden.

Avslutningsvis har jag kommit fram till det som alla redan vet - det är lättare att driva utveckling i början av processen....ju längre vi kommer desto svårare utmaningar måste vi möta och klara av - för att komma vidare...

I eftermiddag ska jag redovisa min samlade analys av självskattningarna för våra grundskolerektorer - ska bli spännande att höra deras reflektioner!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar