fredag 1 februari 2013

Kritisk vän

Hej!
Har haft många spännande samtal sedan förra bloggen....

Ett led i vår gemensamma utvecklingsprocess är att varje rektor på grundskolan genomför och skriver en "självskattning" av sin verksamhet. Självskattningen ska fokusera på hur rektor arbetar med utvecklingsprocesser och hur rektor planerar och arbetar för högre måluppfyllelse och höjda resultat.

Jag har som förvaltningschef lagt ut uppdraget till grundskolans rektorer och nu har jag bearbetat materialet och påbörjat mina återkopplingssamtal med varje rektor och i vissa fall skolenhet med två rektorer.

Jag har lärt mig massor genom att läsa och ta del av varje rektors bild av hur det ser i verksamheten och hur rektor bedömer sitt nuläge och arbetar för att komma vidare....

Jag förbereder varje samtal och belyser både det jag ser som positivt i rektors arbete men också min reflektion kring förbättringsområden.

Inför samtalen funderade jag en hel del på hur mina reflektioner skulle tas emot av rektorerna - hittills har jag bara fått positiv respons och alla har tyckt att det varit bra att jag varit "en kritisk vän" och lyft både det som är bra och det som behöver bli bättre....

Jag har hälften av samtalen kvar och vet inte om alla kommer att vara lika positiva -men syftet med samtalen är inte att bara stryka medhårs utan nu måste vi komma vidare och också våga lyfta det som är hinder för fortsatt utveckling....

På vår Kick off för ett par veckor sedan reflekterade vi runt en gemensam bild om att alla behöver utöka sin egen kunskapssfär och det kan man göra genom exempelvis att få syn på/ bli mer medveten om sitt ledarskap - genom att någon är en "kritisk vän" och berättar..

Man kan säga att vi fördjupar vår process och tar steg framåt - tillsammans ...
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar