fredag 30 mars 2012

Tillbaka igen....

Hej igen!
Har landat efter två veckors semester i Thailand!! Har haft det hur bra som helst och spelat mycket golf - trots att det har varit varmt vissa rundor!!Men det som är roligt är aldrig svårt att genomföra trots att det ibland finns omständigheter som gör att utmananingen i vissa korta stunder känns nästan oöverstigligt svår...

Det är så jag tänker i min egen arbetsvardag när jag står inför svåra beslut eller förväntas agera och handla klokt och eftertänksamt - fast det ibland är känslomässigt svårt och till och med jobbigt...I de stunderna sätter jag mig ner en stund och funderar på vilket uppdrag jag har - varför jag är anställd och vad jag i min roll förväntas göra....då hittar jag alltid tillbaka till min roll och känner engagemang och en vilja att utföra det som är "rätt" enligt mitt uppdrag som förvaltningschef..

Läste igår en insändare som tog upp skolan i Falkenberg utifrån att det är en "bubbla" som snart kommer att spricka...Jag ser precis tvärtom att våra verksamheter arbetar mot allt bättre resultat och höjer måluppfyllelsen och uppfyller uppdraget allt bättre för varje år som går - för mig är det en positiv utveckling som jag ser i våra skolor i kommunen! Vårt arbete med visionen har tydliggjort uppdraget och ska också vara en hjälp för att alla ska få en tydlighet i vad som förväntas av var och en i vår verksamhet.

Jag fick en ny innebörd i ordet Innovation igår när jag träffade rektorn på Högskolan i Halmstad Michael Alexandersson. Han pratade om innovation utifrån att det hadlar om att ha förmågan att se det gamla och invanda med "nya ögon" och med en ny innebörd - det är det arbete vi håller på med inom skolan i Falkenberg. Vår synvända är egentligen att se det vi gör utifrån perspektivet att det är skolan och inte eleven som ska ändras på för att alltfler ska få lyckas!

fredag 16 mars 2012

Att leda en lärande organisation....forts.

Hej!

Jag lämnande förra bloggen med en "cliffhanger" om hur det går till att leda en organisation så att alla arbetar enligt fattade beslut. Jag har en teori som jag arbetar utifrån i de här frågorna och den vill jag dela med mig av till er!

Att få alla att arbeta utifrån de beslut som är fattade - utmaningen ligger i att inse att vi inte kan styra hur någon person ser på det fattade beslutet. Tolkningsfrihet råder som en konsekvens av visions- och målstyrning - annars är det inte visions- och målstyrning!
Det knepiga är att förståelsen av ett beslut också avgör hur vi agerar - vad vi ser och väljer att se och hur vi väljer att tolka beslutet styr beteendet.

Därför måste vi aktivt arbeta med förståelseuppbyggnad! Samtal och möten är viktiga och behövs! Samtalet som ligger till grund för planeringen av en enskild medarbetares uppdrag kräver tydlighet. Ett reflekterande samtal kräver annat upplägg och innehåll i mötet/samtalet. Det handlar om att bygga en miljö/klimat/kultur där det är ok att ha olika åsikter på de frågor som ställs och de svar som ges.
Det handlar om att skapa tillit - förtroende och öppna samtal där förmågan att lyssna är viktig!

Detta arbetssätt bygger på dialog och möten eftersom det inte handlar om att följa en manual eller regelbok utan att arbeta utifrån gemensamma värderingar och förhållningssätt kopplade till det uppdrag som vi har utifrån våra styrdokument. Detta är enligt mitt synsätt att arbeta i en lärande organisation med målstyrning som ledstjärna.

Jag funderar ibland på att jag ofta hör att vi har så mycket möten - hinner aldrig arbeta med det jag behöver/ borde göra....
Hur tänker vi då?