tisdag 20 augusti 2013

Har vi glömt jästen?

Hej!
Nu har vi en spännande höst framför oss!
Alla pågående processer behöver stimulans och ny energi för att fortgå och utvecklas - på fredag 23/8 har vi vår kick-off med rektorer och förskolechefer - då startar höstens arbete "på riktigt"!:)

Vi har också haft ett spännande möte med Jan Hylén och Öystein Johannessen som påbörjat uppdraget med att utvärdera och genomlysa pågående arbete med resultatförbättring i våra skolor.

Vi har arbetat metodiskt och systematiskt med att skapa förutsättningar för att höja resultaten inom grundskolan i Falkenberg - uppfattningen så här långt är att vi inte nått de effekter som var förväntade....
Därför tar vi hjälp utifrån och  - "sätter oss själva under lupp" - för att få syn på det vi inte själva ser....Vår verksamhetschef Heléne Malmström målade bilden av att vi har alla ingredienser för att baka den bästa kakan - ändå händer det ingenting...Vad har vi missat?

Har vi glömt jästen?

Fortsatt bra sensommar!

måndag 5 augusti 2013

Förändringsledare

Hej!
Sommaren är härlig! Har börjat jobba igen efter en underbar semester - men sommaren är inte slut än på länge!!!

Mina första arbetsdagar har handlat mycket om att planera för uppstartsmöten men det handlar också om att ge mig själv tid att reflektera kring våra pågående processer!

Ledarskapets betydelse i förändringsarbetet kan aldrig nog poängteras och det är ett oerhört spännande område att arbeta med!

Vad innebär det att vara förändringsledare - på vilket sätt kan det ledarskapet beskrivas?
Jag har plockat fram några intressanta infalsvinklar på förändringsledarskapet!

  • En bra förändringsledare är intresserad av människor - när man är intresserad av männsikor är man också intresserad av sig själv och sin egen utevckling!

  • Medarbetarnas hjärna ligger för alltid utanför cehefens kontroll - du står och faller med medarbetarnas frivillighet och äkta engagemang!

  • Kom ihåg att försvar och motstånd är naturliga och av naturen givna företeelser - Försvar och motstånd är inget angrepp på dig! Det är medarbetarnas biologiskt nedärvda sätt att försvara sig och försöka få sin vilja igenom och att arbeta sig in i frågeställningen!

  • Skriv ner kritik som riktas mot dig själv eller förändringsarbetet - Vad har medarbetarna lärt dig idag? Ur kritiken kan du vaska fram guldkorn!Önskar alla en fortsatt skön sommar!