fredag 18 september 2015

Sista arbetsdagen som förvaltningschef i Falkenbergs kommun...

Hej!

Jag säger hejdå nu - iallafall  i rollen som förvaltningschef i Falkenbergs kommun - känns vemodigt att lämna och samtidigt oerhört spännande att "ta språnget"!

Nu gör jag det i verkligheten som jag och många med mig pratat om i förändringsarbetet - jag stänger en dörr för att kunna öppna nya dörrar och fortsätta min livsresa.

Jag tar med mig mycket erfarenhet och kompetens från vårt gemensamma arbete i Falkenbergs skolor och jag tar med mig många viktiga minnen som hjälpt mig att våga gå vidare i vår process - trots att det bitvis varit tungt och svårframkomligt!

Med dessa korta rader vill jag framföra ett tack till alla som bidragit till vår fantastiska utvecklings- resa i Falkenberg och tack till er som varit mina kritiska vänner och visat mig på mina förbättringsområden!

All kritik är guld - det är där du hittar dina kommande fokusområden för att nå ännu bättre resultat och högre utveckling i livets skola!

Från och med måndag 21 september är jag min egen chef och Vd för mitt nystartade företag
Arja Holmstedt Konsult AB


Välkomen att besöka min hemsida www.holmstedtkonsult.se

På min nya hemsida kommer jag att starta en blogg som kommer att handla om det arbete som jag kommer att vara en del av framöver som exempel skriver jag en bok, kommer att medverka i seminarier och hålla föreläsningar inom ämnet förändringsledarskap.

Allt gott!
Arja


onsdag 2 september 2015

10 000 personer...

Hej!
Fler än 10 000 sidvisningar på min blogg!:)
Känns hur roligt som helst - vill sprida mina erfarenheter och stödja all skolutveckling som pågår idag!

Tack för att du besökt min blogg!
Arja

torsdag 27 augusti 2015

Summera och räkna ner...

Hej!
Har tagit mig an utmaningen att summera de processer som vi bedrivit de senaste åren i Falkenbergs skolor. Tanken är att jag ska ge en återblick och koppla det till nuläget och visa på nästa steg i arbetet framåt i utvecklingsprocessen.

Ganska snart utkristalliseras ett mönster som blir intressant utifrån ett ledarperspektiv där valda ledarhandlingar visar på framgångsrika processer:

I en utvecklings/förändringsprocess kan vi identifiera följande ledarhandlingar som ger framgång:

  1. Skapa organistaion, tydliggöra uppdrag och skapa förståelse för helheten.
  2. Nästa steg handlar mycket om dialog- nuläge och uppföljning av det som pågår.
  3. Därefter har ledningen fokus på återkoppling och fördjupad förståelse
  4. Processen fortgår och har siktet inställt på ständiga förbättringar och höga förväntingar.
  5. Återigen samlar ledaren verksamheten kring att vi har ett gemensamt uppdrag!
  6. Idag är vi framme vid att vi tydligt kan identifiera att det fortsatta ledningsarbetet handlar om skolans inre arbete och matematik ämnets utveckling!
Alla ska lyckas!

torsdag 20 augusti 2015

Avslut och tankar...

Hej!
Befinner mig i "ingenmansland" emellanåt och det handlar ju säkert om att jag har betsämt mig för att lämna min tjänst och gå vidare i min yrkesutveckling. Konstigt känns det iallafall att veta att jag inte ska vara delaktig och aktiv i den fortsatta processen i våra verksamheter.

Det väcker naturligtvis känslor av både separationsångets och ibland också svek - att lämna något som är positivt och där medarbetare och nära kollegor stannar kvar...Men, jag har gjort mitt val och fortsätter att förbereda mig mentalt för ett annat yrkesliv som jag inte i detalj vet hur det kommer att se ut  - hjälp, bara det är ju skrämmande!

Jag har arbetat i en roll som varit strikt schemalagd och inrutad varje dag i veckan där jag använt restid och annan tid mellan möten till att reflektera och bearbeta mina intryck och upplevelser.

Nu ska jag använda mig av allt jag lärt mig under mina år som ledare och aktivt delaktig i förändringsprocesser och förhoppningsvis kunna sprida mina erfarenheter och kunskaper till andra som arbetar med att skapa framtidens skola i sin kommun.

En viktig förutsättning för att skapa förändring är att ha modet att ta sig utanför sin komfortzon - jag praktiserar på det just nu!


fredag 17 juli 2015

Bok på gång....

Hej - mitt i sommaren och semestern!?

Jag har verkligen pendlat mellan styrka och svaghet - de senaste veckorna!!!! Ena dagen har jag tänkt: "det här blir bra...jag är så taggad för att ta mig an nya utmaningar!" Andra dagen: "åh nej...vad har jag gjort? ska jag verkligen lämna allt detta? alla mina underbara medarbetare och allt det spännande arbete som pågår..."?

Jag har separationsångest!!!! Men vet innerst inne att jag har gjort rätt!!!...Det är dags att gå vidare....

Det händer också så spännande saker som får mig att "tro på min nya framtid" - jag håller på och för dialog med ett bokförlag om att ge ut en bok om ledarskap och förändringsarbete i en digitaliserad skola! Hur roligt som helst!

Jag har tänkt och kommit fram till att jag har så stor erfarenhet av att leda ett större förändringsarbete i en hel kommun - så jag kan idag dela med mig av våra erfarenheter till andra som står inför utmaningarna att ta sig an det uppdraget!

När jag går tillbaka och läser alla de tidningsurklipp som vi sparat från 2007 - fram till idag - förstår jag och tänker tillbaka på en process som tidvis varit i stenhård motvind! Samtidigt som jag kommer ihåg alla studiebesök och intresserade kollegor från hela landet som följt oss med positiva förtecken - vilket gett oss kraft att förtsätta!

Idag har vi med oss erfarenheter och vet att all förändring är smärtsam och behöver hanteras i alla led i en verksamhet - alla är lika viktiga och alla ska lyckas! Ingen gör denna "resa" ensam - det handlar om att ständigt arbeta för att skapa rätt förutsättningar för både rektorer och lärare samt att ha en långsiktig styrning och ett tydligt ansvarstagande!

Fortsatt skön sommar!måndag 29 juni 2015

Förändringsprocessen - hur leder jag?

Hej!

Hur gör man som ledare för att leda en förändringsprocess?

Först och främst måste man ha kunskap om hur förändringsprocesser kan gå till - det vill säga förstå både hur verksamheten fungerar och känna till hur människor kan reagera i förändringsarbete.

Detta beskrivs i forskning såsom organisatorisk förändringskompetens som kan hantera, leda och genomföra förändringar av både första och andra ordningen. Förändringar av andra ordningen är djupgående förändringar där även oragnisationens tänkande och agerande förändras - vilket inte sker i första ordningens förändringar där man istället gör nya kombinatioenr av gamla mönster.

För mig är detta svaret på varför det tar så lång tid att genomföra förändringar i skolan!

Hur leder man detta under pågående process?
Jag delar ett axplock av mina erfarenheter - så här har jag arbetat:

- Ta som chef del av vad som händer i verksamheterna - och visa att du gör det!
- Använd en "tredje part" som blir ditt öra och dina ögon ute i verksamheten - genuint intresse för vad som sker!
- Rita upp en karta med pågående processser för att förstå styrkor och brister!
- Granska målen - ha regelbunden dialog och strukturerad uppföljning!
- Dela goda nyheter - tydliggör och lyft positiva exempel och tankar!
- Inkludera andra - delat ägarskap bygger på öppen kommunikation!


Fortsatt skön sommar!måndag 22 juni 2015

Svåra beslut...

Hej!!

Jag har haft litet blogg uppehåll delvis på grund av en knäoperation men också för att det varit en händelserik och intensiv vår - där tiden för skrivandet inte funnits...

Mycket tankar har därför samlats på hög och jag tänkte dela med mig av ett par..

En av de stora händelserna under maj månad var nomineringen till Guldtrappan - ett pris till kommuner som ligger i framkant och arbetar med skolans digitalisering på ett framgångsrikt sätt.
Vi var en av fem kommuner och spänningen var stor inför konferensen Framtidens lärande där priset delades ut... Vi fick visserligen ett pris: både en statyett och ett fint diplom - men vi vann inte, det gjorde Sundsvalls kommun. Vi ville så mycket och trodde så mycket på vårt arbete - men det är naturligtvis juryns utlåtande som gäller - vi har lärt oss mycket på att få vara med - inte minst har vi fått ihop vår egen process från 2007 - till idag... det är stort!

Vi har också deltagit på Skolriksdagen 2015 i april där jag som förvaltningschef har talat undet temat: Att leda förändring för höjda resultat. Jag har berättat om vårt stora förändringsarbete och delat med mig av vår förändringsresa - både medgång och motgång! Verkligen intressant attt få delta och få uppleva det intresse som finns för vårt pågående arbete!

Sist men inte minst har jag fattat ett av de svåraste besluten i mitt yrkesliv, hittills:

Jag lämnar Falkenberg och min förvaltningschefstjänst i mitten av september .....
Jag kommer att starta ett eget litet företag - där jag gärna kommer till ledningsgrupper och enskilda chefer som ett stöd för att planera och skapa strategier för ett förändringsarbete som syftar till att skapa förutsättningar för både enskild individ och hela organisationers utveckling!

Ha en skön sommar!

Ps. Hur går det med resultaten då? Jodå vi håller en uppåtgående trend och landar på meritvärde 213,1(206 förra året) och vi har ökat andelen godkända till gymnasiet!:-)Dsonsdag 8 april 2015

Att göra skillnad...

Hej!
Har du någon gång funderat över vad som är "bra" förändringsarbete...?
Jag har vänt och vridit på det - eftersom det säkert finns många olika sätt att definiera vad som är bra och vad förändring innebär?

Är förändringsarbete att vi börjar prata om andra sätt att tänka - arbeta i vår ledningsgrupp?
Är förändringsarbete att prata om nya tankesätt och arbetsformer med sina medarbetare?
Är det förändringsarbete att ställa frågor till sina medarbetare om det arbete som pågår?

Vi pratar så mycket om förändring...men vad är det egntligen vi menar?

Vad menar du?

fredag 6 mars 2015

Reflektioner under pågående process.....

Hej!
Förändring, utveckling, förbättring - kvalitetshöjning - resultatförbättring...


Vilken förändringsstategi har vi i Falkenberg valt att arbeta utifrån?Vår förändrings strategi:

 
Vår organisation är en pågående process med stor aktivitet varje stund och varje dag.

Det innebär att vi måste förhålla oss till detta vid förändringsarbetet och låta verksamheterna arbeta vidare trots att vi ändrar i delar- under pågående verksamhet.

Inför införandet av IT som strategi för förändring gav politikerna oss förutsättningen att ekonomisk ram inte skulle förändras. Detta innebar att varje verksamhet tvingades se över hur resurserna användes och vad man skulle ”ta bort” eller ”sluta göra” i och med införandet av datorerna. En 4 års modell där skolan fick stå för 25% av kostnaden första året som ökade till 50% året därpå osv. för att efter år fyra vara helt finansierat av den enskilda skolan.

En förändring av andra graden eller en mer djupgående förändring var grunden för att arbeta med denna styrning och strategi.

Parallellt med implementeringsarbetet ute på skolorna påbörjades en extern genomlysning av verksamhetens ekonomi, styrning och ledning påkallad av kommunstyrelsen. Ungefär samtidigt gjorde Skolinspektionen en översyn av kommunens skolverksamheter. Dessa båda utvärderingar låg sedan till grund för en större omorganisation av ledningsfunktionen - rektorerna på skolorna och förskolorna. Utvärderingarna visade också på att ekonomi och verksamhet behövde få strukturer för att mer systematiskt planera-genomföra och utvärdera och analysera verksamhetens resultat. Allt detta arbete har pågått under tiden som En-till-En projektet har utvecklats och utökats till allt fler delar av verksamheten i Falkenbergs skolor.

Strategin har byggt på att hålla alla bollar i luften samtidigt som förändringar har pågått – mycket tid har lagts på samtal och möten för att möta oro och ängslan inför förändringarna.

Möten, som i efterhand, har givit god utdelning och en god grund att bygga vidare på i organisationen.
 
Vi fortsätter vårt arbete som inte på något vis är färdigt och avslutat utan egentligen påbörjas varje gång vi utvärderar en genomförd insats och analyserar hur resultatet står sig i jämförelse med förväntat resultat. En självförnyande förmåga som bygger på ett sjävkritiskt granskande förhållningssätt till uppdraget.
 
Hur lång tidsperiod handlar detta om?
 
2007 - pågående....

 

onsdag 18 februari 2015

"Vi är kulturarbetare".....säger Heléne som är verksamhetschef

Hej!
Verksamhetschefen för grundskolan i Falkenberg heter Heléne och hon brukar säga: "vi är kulturarbetare". Vilket jag håller med om!

Under vår förändringsresa har vi jobbat med det pedagogika uppdraget men också med strukturella förändringar i såväl organistaion som planer och andra dokument för att att bygga rutiner. Vi har också förändrat i byggnationer och lokaler för att skapa förändring liksom i styrning och fördelning av ekonomi, för att nämna några.

Men det räcker inte!!

Vi måste också förändra i våra mindset och vårt sätt att tänka kring vardagens arbete det vill säga hur vi gör! Forskning visar på att organisationens kultur har större inverkan på beteenden än struktur.
Vi kan bygga nya lokaler med nya möjligheter men det går inte att förvänta sig annat arbetssätt om vi inte medvetet arbetar med förståelsen och medvetet ser möjlighterna med det nya!
Likadant med digitaliseringen - det räcker inte att ställa in en dator/tekniskt hjälpmedel i klassrummet för att förändra arbetssätt och arbetsmetoder - det krävs envist och långsiktigt arbete...

Vi har byggt upp en helhetsidé kring hur det hänger ihop - det vill säga hur vi tänker att det hänger ihop - från vision till förändrat arbete i klassrummen!

 
 

lördag 14 februari 2015

Jurybesök - Guldtrappan...

Hej!
Dagar och veckor fullkomligt rusar iväg!!! Igår satt vi ett gäng och la sista handen vid upplägget för torsdagen - när Falkenberg får besök av juryn för Guldtrappan!

Jätteroligt och hedrande att vi kommit till final  - vi har största respekt för övriga finalister - kommuner som på många sätt bidragit till skolutveckling genom att visa på hur användandet av digitala verktyg stimulerar och driver lärprocesser!

Vi i Falkenberg - ser finalplatsen som ytterligare en arena för lärande i organisationen: nu går vi tillbaka och identifierar och planerar vår redovisning både utifrån helheten - men också utifrån hur allting hänger ihop! Det vi återigen får syn på är att ingen kan klara detta arbete ensam - vi måste arbeta på alla nivåer utifrån våra olika roller för att bidra till att utvecklingen går framåt och vi ser resultat utifrån:

Alla ska lyckas!

Önskar alla en fin alla hjärtans dag!


fredag 30 januari 2015

Varför är det så svårt att leda förändring?

Hej!
Vi befinner oss i en utmanande fas av vår förändringsprocess på Apelskolan! Vi tar till oss den återkoppling och de synpunkter som kommit från både lärare, elever och föräldrar - så klart!

Just nu ger vi lärare och elever mer tid att förbereda sig och sätta sig in i det nya arbetssätten och  nya verktyget för planering och uppföljning! Vi i ledningsgruppen på BUF arbetar utifrån våra roller och ansvar med att ge direkt stöd samtidigt som vi sätter in resurs för att skapa förutsättningar för det fortsatta arbetet ute på Apelskolan - det är våra lärare och rektorer som gör det stora jobbet!!

Vi planerar nu för den fortsatta processen under våren och tar vara på det vi lärt oss - förändring är lärande - både om sig själv, sitt ledarskap och sin organisation.....Vårt ansvar ligger i att planera för och möta utmaningarna i förändringsprocessen utifrån att varje individ är unik och viktig för helheten!

Hittade en riktigt bra sammanställning som visar på rektorers komplexa uppdrag - som finns hela tiden - men ställs på sin spets i pågående förändringsprocess!
 
 
fredag 16 januari 2015

Apelskolan går från gemensamt till individanpassat schema

Hej!

Apelskolan är inne i en intensiv förändringsprocess just nu. Att gå från traditionell klassrumsundervisning till individanpassat lärande påverkar både personal och elever. Att skapa individuella scheman är ett sätt att utgå från varje elevs individuella behov och inlärningssätt.


Att jobba med individuella scheman är ett nytt sätt att planera elevernas undervisningstid och schemat kommer att se olika ut beroende på vilka behov respektive elever har under en viss tid. Däremot kommer struktur, uppföljning och koppling till läroplanen och kunskapsmål att vara lika tydlig som innan och eleverna kommer att ha scheman med inbokad undervisning i samma omfattning som tidigare.

Visst låter det spännande!!:) Och det är ett arbete som pågår hos oss i Falkenberg!
Våra rektorer och lärare arbetar intensivt för att hitta rätt i det nya sättet att arbeta och planera och inte minst - nytt sätt att att tänka!

Vi har haft en lång process som nu går in i implementeringsfasen - med avstämningar under bestämda veckor under våren. Fram till vecka 8 arbetar elever och lärare enligt "gamla" schemat - parallellt med att det indivanpassade schemat förbereds av elever och lärare.

Jag och många med mig följer arbetet med stort intresse - detta är förändring på riktigt!

Vi jobbar för att alla ska lyckas!

onsdag 7 januari 2015

Mod och visioner

Hej!

God fortsättning på 2015!
Tillbaka efter en ljuvlig ledighet med mycket sol och golf - batterierna är laddade!:-)

Jag har spelat in en kort video som heter: Visioner och mod. Jag fick frågan om vilken betydelse det haft för mitt arbete - jag svarar så här: