fredag 16 januari 2015

Apelskolan går från gemensamt till individanpassat schema

Hej!

Apelskolan är inne i en intensiv förändringsprocess just nu. Att gå från traditionell klassrumsundervisning till individanpassat lärande påverkar både personal och elever. Att skapa individuella scheman är ett sätt att utgå från varje elevs individuella behov och inlärningssätt.


Att jobba med individuella scheman är ett nytt sätt att planera elevernas undervisningstid och schemat kommer att se olika ut beroende på vilka behov respektive elever har under en viss tid. Däremot kommer struktur, uppföljning och koppling till läroplanen och kunskapsmål att vara lika tydlig som innan och eleverna kommer att ha scheman med inbokad undervisning i samma omfattning som tidigare.

Visst låter det spännande!!:) Och det är ett arbete som pågår hos oss i Falkenberg!
Våra rektorer och lärare arbetar intensivt för att hitta rätt i det nya sättet att arbeta och planera och inte minst - nytt sätt att att tänka!

Vi har haft en lång process som nu går in i implementeringsfasen - med avstämningar under bestämda veckor under våren. Fram till vecka 8 arbetar elever och lärare enligt "gamla" schemat - parallellt med att det indivanpassade schemat förbereds av elever och lärare.

Jag och många med mig följer arbetet med stort intresse - detta är förändring på riktigt!

Vi jobbar för att alla ska lyckas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar