söndag 27 maj 2012

Vilka förutsättningar har vi att lyckas?

Hej!

Har funderat kring det som Skolinspektionen ofta påpekar i sina rapporter: det saknas ofta nuläges beskrivningar när våra förskolor och skolor beskriver sin pedagogiska verksamhet. Varför är det så viktigt att ha en nuläges beskrivning kan någon tänka - det handlar ju om att beskriva det arbete som pågår i vardagen....?
Ju mer jag har tänkt på det - desto viktigare förstår jag att det är att vi blir vana vid och beskriver vår utgångspunkt/ nuläge i den pedagogiska verksamheten. Anledningen är, så som jag tänker, att det blir omöjligt att arbeta utifrån: Alla ska lyckas - om man utgår från någon annan verklighet än den som finns tillhands idag 2012. Vi kan inte arbeta i dagens skola och önska att det såg ut på något annat sätt eller lyfta hur det såg ut någon annanstans vid något annat tillfälle - eftersom det är i dagens skola med dagens förutsättningar som vi ska arbeta för goda resultat.

Det betyder inte att man inte får lyfta fram både positiva och negativa erfarenheter och belysa förbättringsområden - men det betyder också att man måste arbeta med att aktivt skapa förutsättningar där det vid första anblicken inte finns något bra att bygga på. Det är det som exempelvis Nossebro lyfter fram som en av framgångsfaktorerna i sitt arbete med resultatförbättring, att aldrig ge upp utan att hela tiden prova nya sätt att möta elevernas behov och att säga att det alltid finns ett sätt till att jobba på - aldrig ge upp.

De här tankarna har lett till att jag funderat mer på - hur folkhögskolorna gör i sitt arbete? Jag blir nyfiken på deras arbete eftersom det är till Folkhögskolan många elever söker som inte lyckats eller känt motivation i den traditionella skolan. Kanske är det dit vi ska åka på studiebesök för att hitta nya arbetsformer och arbetssätt för att kunna möta ännu fler behov i vår skola? Det är kanske där vi hittar nya perspektiv som vi kan ta med i vårt outtröttliga arbete med att: Alla ska lyckas!

Alla ska lyckas - blir film nu och kommer att läggas ut på hemsidan och troligtvis också som facebookgrupp, om allt går som vi tänkt. Det ska bli riktigt roligt och spännande att se hur vår film blir - vi har med både elev, förälder, lärare och förvaltningschefs perspektivet i vår film!

Soliga hälsningar tills vi hörs igen!
söndag 13 maj 2012

Konfucius Classroom

Hej!
Tankarna går till vår satsning på Falkenbergs gymnasieskola som handlar om Konfucius classroom - ett samarbete och utbyte med Kina. Vi har idag en kinesisk lärare hos oss som arbetar för att sprida kinesisk kultur och att undervisa i det kinesiska språket. Ett spännande projekt som väckt intresse utanför vår kommun och lett till att vi haft en del studiebesök bland annat från Lundsberg - mest känd som internatskola.

Intresset handlar mycket om det vi benämner "framtidskompetenser" - det vill säga vad är det som är viktigt att kunna inför en framtida yrkeskarriär? Vi är idag många som uppfattar att Kina är starkt på gång och kommer att spela en ännu större roll i framtiden som produktions- och utvecklingsnation.

Jag har själv varit på en blixtvisit i Kina och är imponerad över detta enorma land som visar på både en gästvänlighet och ett intresse för våra gemensamma framtidsfrågor - inom utbildning och lärande. Vi har kommit väldigt långt inom vårt skolsystem och arbetat långsiktigt och målmedvetet med individualisering med en helhetssyn på barnets/ ungdomens utveckling och lärande. Det vi kan lära av andra handlar mer om konkreta arbetssätt kring utvärdering och kvalitetssäkring av verksamheten. Jag uppfattade att det finns ett pågående arbete på Foreign Language School (vår samarbetspartner) - som handlar om att lärare observerar varandras lektioner och ger feedback och återkoppling på pedagogiskt innehåll och metod till varandra.

Vårt Konfucius classroom har varit igång några veckor och vi planerar för ett större utbud av kinesiska redan till hösten - där vi ser att även våra grundskolor kan vara med på tåget. Våra yngsta barn inom förskolan kan också delta i utbytet  genom att få vara med och lära känna en annan kultur kanske genom musik och sång.

Vi planerar för att kunna ta emot en grupp kinesiska ungdomar i början av nästa år för att de under en veckas tid ska kunna dels lära känna vår stad och vår skolor samt att få uppträda och spela sin musik - genom symfoniorkester framträdanden.

Vi fortsätter vårt arbete genom att väva in olika  perspektiv på lärandet för att ALLA ska lyckas!