söndag 13 maj 2012

Konfucius Classroom

Hej!
Tankarna går till vår satsning på Falkenbergs gymnasieskola som handlar om Konfucius classroom - ett samarbete och utbyte med Kina. Vi har idag en kinesisk lärare hos oss som arbetar för att sprida kinesisk kultur och att undervisa i det kinesiska språket. Ett spännande projekt som väckt intresse utanför vår kommun och lett till att vi haft en del studiebesök bland annat från Lundsberg - mest känd som internatskola.

Intresset handlar mycket om det vi benämner "framtidskompetenser" - det vill säga vad är det som är viktigt att kunna inför en framtida yrkeskarriär? Vi är idag många som uppfattar att Kina är starkt på gång och kommer att spela en ännu större roll i framtiden som produktions- och utvecklingsnation.

Jag har själv varit på en blixtvisit i Kina och är imponerad över detta enorma land som visar på både en gästvänlighet och ett intresse för våra gemensamma framtidsfrågor - inom utbildning och lärande. Vi har kommit väldigt långt inom vårt skolsystem och arbetat långsiktigt och målmedvetet med individualisering med en helhetssyn på barnets/ ungdomens utveckling och lärande. Det vi kan lära av andra handlar mer om konkreta arbetssätt kring utvärdering och kvalitetssäkring av verksamheten. Jag uppfattade att det finns ett pågående arbete på Foreign Language School (vår samarbetspartner) - som handlar om att lärare observerar varandras lektioner och ger feedback och återkoppling på pedagogiskt innehåll och metod till varandra.

Vårt Konfucius classroom har varit igång några veckor och vi planerar för ett större utbud av kinesiska redan till hösten - där vi ser att även våra grundskolor kan vara med på tåget. Våra yngsta barn inom förskolan kan också delta i utbytet  genom att få vara med och lära känna en annan kultur kanske genom musik och sång.

Vi planerar för att kunna ta emot en grupp kinesiska ungdomar i början av nästa år för att de under en veckas tid ska kunna dels lära känna vår stad och vår skolor samt att få uppträda och spela sin musik - genom symfoniorkester framträdanden.

Vi fortsätter vårt arbete genom att väva in olika  perspektiv på lärandet för att ALLA ska lyckas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar