onsdag 29 oktober 2014

Drakar stiger i motvind.....

Hej igen!
Drakar stiger i motvind - sa en kollega till mig igår....först blev jag lite förnärmad och tänkte; vadå drake??! Nu har jag reflekterat kring vårt samtal och kommit fram till följande:

Varför är det så svårt att skapa stabil och likvärdig skolutveckling i våra skolor och kommuner? Ja - det är svårt och komplext säger många....jag håller med...men varför händer det inte mer på bred front - vi har fortfarande kvar våra eldsjälar och öar av goda exempel, öarna har förvisso blivit fler och också större hos oss i Falkenberg - det är bra!!

Jag hamnar återigen i ledarskapet och inser att våra verksamheter med den styrning vi har idag - som ställer krav på snabba resultat och kraftfulla åtgärder, vilket är helt rätt! Men resultaten som bygger på förändringar av grundstrukturer och värdegrundsfrågor - tar lång tid att förändra!!

Det är inte alltid så lockande att vara chef i en verksamhet där långsiktighet och tålamod kombinerat med driv och höga förväntningar på alla medarbetare, inklusive sig själv - är förutsättningarna för framgång....Det är lätt att ge upp när den positiva uppmuntran är obefintlig och de beslut som måste verkställas för att nå ännu bättre resultat - tär på ett redan ansträngt förtroendekapital mellan chef och medarbetare! Alla vill vara omtyckta och populära chefer - men enbart populäritet skapar inte förändring och förnylese!!

Därför tänker jag på mig själv såsom "draken som stiger i motvind" - jag fortsätter att springa i motvinden eftersom jag vet att draken kommer att lyfta!!:-)

Alla ska lyckas!!

tisdag 21 oktober 2014

Tillbaka!

Hej!
Äntligen - dags att skriva!
Jag är tillbaka som förvaltningschef i Falkenberg efter ett halvår som projektledare på SKL (Sveriges kommuner och landsting) med placering i Stockholm.
Jag har haft ett spännande och utmanande uppdrag i att dels utbilda förändringsledare inom PRIO -
ett förändringsarbete som i korthet handlar om att kartlägga en skolas styrkor och svagheter och sedan utifrån ett lärarperspektiv hitta nya arbetsmetoder. Förutom det har jag rest runt i svenska kommuner och träffat skolledningar och politiker och fått en inblick i varje enskild kommuns utmaningar och behov i det viktiga arbetet med att en skapa kvalitativ och hållbar skolverksamhet i sina kommuner.

Mina egna erfarenheter har breddats och jag har fått nya ögon i skoldebatten....Med det menar jag att jag tidigare inte hade någon förståelse för pratet om förstatligande av skolan - idag kan jag förstå att små kommuner har problem med att klara alla kraven....Jag ser däremot inte att ett förstatligande av skolan löser skolans problem och utamningar inför framtiden - det handlar mer om gemensamma grepp - kommuner emellan för att  kraftsamla och fördjupa kompetens och genomslag i de åtgärder vi sätter in!

Jag ser idag att vi "här hemma" har många kraftfulla och resultatdrivande processer igång som är helt rätt! Tänker på den artikel där Ann-Marie Begler Skolinspektionen -uttrycker bristen på dialog och kommunikation mellan huvudman och rektorer som alarmerande för fortsatt utveckling - där är vi i Falkenberg verkligen på rätt väg! Vi har skapat dialogmöten mellan huvudman och rektorer utifrån både "hårda" resultat liksom processarbete kring värdegrundsresultat! 

Vi fick svart på vitt under förra veckans BUN dagar - våra rektorer och förskolechefer bygger sina förändringsprocesser utifrån analyser av resultat - vilket skapar skolor där alla kan lyckas!