onsdag 12 november 2014

Vad behöver förändras i skolan?

Hej igen!
Nu har både jag och hjärnan kommit tillbaka till verksamheten och utmaningarna i Falkenberg! Det behövdes lite ställtid - och ett antal samtal och fördjupningar i allt som hänt under året - för att vara "tillbaka på banan igen";-)

Jag har landat i den eviga frågan: Vad är det då som måste förändras i skolan för att vi ska kunna se en utveckling och bättre resultat?

Jag  har kommit fram till fyra (av alla tänkbara) åtgärder -områden som behöver förändras:

  1. Utvecklingen måste gå mot flerstämmiga lärmiljöer, där alla elever får stöd och hjälp med att hitta sitt sätt att lära och utvecklas!
  2. Rektorer (generellt sett) lägger fortfarande alltför mycket tid på okvalificerade administrativa sysslor- därmed lägger rektor för lite eller ingen tid på att leda den pedagogiska verksamheten!
  3. Det är inte omfattningen av resurers som är avgörande för om en föskola/skola lyckas eller inte...
  4. Den kanske viktigaste uppgiften vi har i skolan idag och inför framtiden: Möta varje elev och skapa möjligheten i mötet mellan skolkunskap och vardagskunskap!
Vad tycker du?