torsdag 27 augusti 2015

Summera och räkna ner...

Hej!
Har tagit mig an utmaningen att summera de processer som vi bedrivit de senaste åren i Falkenbergs skolor. Tanken är att jag ska ge en återblick och koppla det till nuläget och visa på nästa steg i arbetet framåt i utvecklingsprocessen.

Ganska snart utkristalliseras ett mönster som blir intressant utifrån ett ledarperspektiv där valda ledarhandlingar visar på framgångsrika processer:

I en utvecklings/förändringsprocess kan vi identifiera följande ledarhandlingar som ger framgång:

  1. Skapa organistaion, tydliggöra uppdrag och skapa förståelse för helheten.
  2. Nästa steg handlar mycket om dialog- nuläge och uppföljning av det som pågår.
  3. Därefter har ledningen fokus på återkoppling och fördjupad förståelse
  4. Processen fortgår och har siktet inställt på ständiga förbättringar och höga förväntingar.
  5. Återigen samlar ledaren verksamheten kring att vi har ett gemensamt uppdrag!
  6. Idag är vi framme vid att vi tydligt kan identifiera att det fortsatta ledningsarbetet handlar om skolans inre arbete och matematik ämnets utveckling!
Alla ska lyckas!

torsdag 20 augusti 2015

Avslut och tankar...

Hej!
Befinner mig i "ingenmansland" emellanåt och det handlar ju säkert om att jag har betsämt mig för att lämna min tjänst och gå vidare i min yrkesutveckling. Konstigt känns det iallafall att veta att jag inte ska vara delaktig och aktiv i den fortsatta processen i våra verksamheter.

Det väcker naturligtvis känslor av både separationsångets och ibland också svek - att lämna något som är positivt och där medarbetare och nära kollegor stannar kvar...Men, jag har gjort mitt val och fortsätter att förbereda mig mentalt för ett annat yrkesliv som jag inte i detalj vet hur det kommer att se ut  - hjälp, bara det är ju skrämmande!

Jag har arbetat i en roll som varit strikt schemalagd och inrutad varje dag i veckan där jag använt restid och annan tid mellan möten till att reflektera och bearbeta mina intryck och upplevelser.

Nu ska jag använda mig av allt jag lärt mig under mina år som ledare och aktivt delaktig i förändringsprocesser och förhoppningsvis kunna sprida mina erfarenheter och kunskaper till andra som arbetar med att skapa framtidens skola i sin kommun.

En viktig förutsättning för att skapa förändring är att ha modet att ta sig utanför sin komfortzon - jag praktiserar på det just nu!