torsdag 27 september 2012

Utvecklingsarbetet fortsätter...

Hej!

Förra veckans artikel i HN om vårt arbete med "Framtidens skola" utifrån Alla ska lyckas - tyckte jag gav en insikt om allt positivt arbete som pågår hos oss!
Vi fortsätter att arbeta med att bättre möta intentionerna i våra styrdokument och också "på riktigt" försöka hitta nya infallsvinklar utifrån helheten - det vill säga - vilka möjligheter och hinder finns i dagens skola för att nå: allas rätt att lyckas i skolan?!

Jag upplever att vi idag har ett öppet och kreativt klimat som bjuder in till diskussion och dialog kring frågor som rör både positiva resultat av pågående arbeten likväl som problemområden som vi inte kunnat lösa på ett bra sätt, ännu.

Jag återkommer ofta i mina egna tankar till det jag skrev i bloggen som handlar om att leda en lärande organisation..."Att leda så att förståelsen ökar hos varje enskild individ" - förståelsebaserad ledning. Jag hävdar fortfarande att det är en förutsättning eftersom vi arbetar i en målstyrd verksamhet - vi kan inte bestämma hur människot i vår organsiation tänker och agerar utifrån sin kunskap och sina erfarenheter.. Men vi kan och ska föra en dialog med varje person som bygger på att skapa en förståelse för uppdraget inom dagens skola och förskola!

Där har vi ett ansvar och en utmaning att möta för att kunna skapa en skola för framtidens behov och förutsättningar! Vårt arbete pågår och jag hoppas att alltfler hakar på och deltar i diskussionen - eftersom det är den process vi behöver för att komma framåt och kunna landa i konkreta exemepel och lyfta fram det som är framgångsrikt!

Jag lysnade på radion i bilen på väg till jobbet imorse - de pratade om vikten av att ha en positiv inställning - "jag är så glad idag för att...jag har ett jobb at gå till varje dag eller jag är frisk ...

Jag instämmer i det! Jag är glad idag över att jag har ett intressant och utmanande arbete i den vikitgaste verksamheten - inför framtiden!

Glad höst!
torsdag 13 september 2012

Studiebesök

Hej!
Jag avslutade förra bloggen med att berätta om vårt kommande studiebesök till Stockholm  - nu vill jag börja med att berätta om besöket:

Vi bestämde oss för att försöka hitta ett par skolor som tydligt och framgångsrikt hade byggt upp sina lärmiljöer utifrån intentionerna i våra styrdokument. Det handlar för mig om att hitta skolmiljöer som ger förutsättningar att arbeta med både förmågor och kunskaper genom att skapa möjlighet till både samlärande och eget lärande.

Vi fastnade för två skolor: Telefonplan och YBC båda skolorna ligger i Stockholm.
Telefonplan är en grundskola som är byggd utifrån tankarna om att det behöver finnas olika platser i skolbyggnaden som stimulerar och ger möjlighet till olika lärande. Det kan handla om att träffas och reflektera kring "lägerelden" eller att få möjlighet att visa upp och berätta för andra om sitt eget lärande på "bergstoppen" eller att vara i "grottan" och läsa och analysera för sig själv.
Vi besökte en skola som arbetade med att hitta sina arbetsformer och där det, enligt rektorn, pågick en ständig dialog om hur lärandet kan organiseras och planeras för att hitta varje barns bästa möjlighet till lärande.
En spännande skolmiljö som hos mig lockade fram både kreativitet och arbetsglädje bara av att vistas i lokalerna......

Vårt andra besök var till YBC gymnasiet i Nacka. Att stiga in genom dörren till YBC gymansiet var som att komma in på en arbetsplats som sjuder av energi och kreativitet.
Öppna ytor och stora glaspartier gav besökaren insyn i en mängd olika processer där alla verkade involverade och intresserade av det pågående arbetet. Vi fick också tillfälle att träffa två elever som berättade om sitt arbete på skolan och om hur de hittat sin glädje och lust att lära på YBC.

Du har säkert redan förstått att vi var nöjda med båda studiebesöken och att vi åkte hem stärkta i att vi är på rätt väg.......mot framtidens skola.


Hösthälsningar!
Arja