torsdag 27 september 2012

Utvecklingsarbetet fortsätter...

Hej!

Förra veckans artikel i HN om vårt arbete med "Framtidens skola" utifrån Alla ska lyckas - tyckte jag gav en insikt om allt positivt arbete som pågår hos oss!
Vi fortsätter att arbeta med att bättre möta intentionerna i våra styrdokument och också "på riktigt" försöka hitta nya infallsvinklar utifrån helheten - det vill säga - vilka möjligheter och hinder finns i dagens skola för att nå: allas rätt att lyckas i skolan?!

Jag upplever att vi idag har ett öppet och kreativt klimat som bjuder in till diskussion och dialog kring frågor som rör både positiva resultat av pågående arbeten likväl som problemområden som vi inte kunnat lösa på ett bra sätt, ännu.

Jag återkommer ofta i mina egna tankar till det jag skrev i bloggen som handlar om att leda en lärande organisation..."Att leda så att förståelsen ökar hos varje enskild individ" - förståelsebaserad ledning. Jag hävdar fortfarande att det är en förutsättning eftersom vi arbetar i en målstyrd verksamhet - vi kan inte bestämma hur människot i vår organsiation tänker och agerar utifrån sin kunskap och sina erfarenheter.. Men vi kan och ska föra en dialog med varje person som bygger på att skapa en förståelse för uppdraget inom dagens skola och förskola!

Där har vi ett ansvar och en utmaning att möta för att kunna skapa en skola för framtidens behov och förutsättningar! Vårt arbete pågår och jag hoppas att alltfler hakar på och deltar i diskussionen - eftersom det är den process vi behöver för att komma framåt och kunna landa i konkreta exemepel och lyfta fram det som är framgångsrikt!

Jag lysnade på radion i bilen på väg till jobbet imorse - de pratade om vikten av att ha en positiv inställning - "jag är så glad idag för att...jag har ett jobb at gå till varje dag eller jag är frisk ...

Jag instämmer i det! Jag är glad idag över att jag har ett intressant och utmanande arbete i den vikitgaste verksamheten - inför framtiden!

Glad höst!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar