måndag 25 juni 2012

FILMEN: Alla ska lyckas!

Hej!

Här kommer den utlovade filmen:
Alla ska lyckas!Glad sommar!

Den blomstertid nu kommer...

Hej!
Nu är sommarlovet här och barnen/ ungdomarna och deras lärare i våra skolor har gått på en  efterlängtad ledighet! Stort tack till alla duktiga och engagerade lärare som jobbat hårt för att höja våra resultat - och vi har lyckats - igen!!

Vi har lyckast höja vårt meritvärde igen och arbetar vidare med både uppföljningsarbetet liksom med intervjuerna för att få syn på förbättringsområdena och därmed komma vidare i vår process...
Ett förbättringsarbete går ju sällan raka spåret från ett sämre läge till absolut toppresultat på ett eller två läsår -  i våra verksamheter handlar det om ett djupgående förändringsarbete som bygger på både långsiktighet och uthållighet!

Vad är det som har blivit bättre i det inre arbetet under året? Den frågan ställde vi oss under vår årliga utvärderingsdag i ledningsgruppen förra torsdagen och detta kom vi fram till:

- Vi har fått en samsyn i rektorsgruppen - utifrån att det förts en diskussion och process kring hur vi utför vårt uppdrag i skolan

- Vi har byggt upp en gemensam förståelse för uppdraget

- Vi har idag en verkstad kring uppdraget som bygger på både teori och praktik!

- Vi har idag inte så stor rädsla i ledningsorganisationen för att göra "fel"...

- Vi har påbörjat arbetet med ett långsiktigt resultatuppföljningssystem

Utifrån utvärderingen har vi fem fokusområden att arbeta vidare med under kommande läsår för att återigen förbättra och förstärka kvalíteten och resultaten ytterligare!

Fokus kommande år
·         Rektor som pedagogisk ledare

·         PR om verksamhet/ Förvaltningens bild utåt ska förstärkas.

·         Resultatuppföljning/ Hur lyfter vi fram bra saker? Kunskapssyn…

·         Professionellt arbetssätt förhållningssätt och professionell fysisk miljö

·         Bedöma kompetens utifrån förmågor. Skarpa verktyg för att jobba med ”huret”.

Med detta vill jag önska alla bloggläsare en riktigt skön sommar!
Nästa blogg blir i augusti!
Njut av semestern!

tisdag 12 juni 2012

Hej!
Vår och försommar är en fantastisk tid på året - samtidigt upplever jag att det är den absolut mest hektiska också...Behöver sätta mig ner och fundera på och reda upp vad som har varit på agendan de senaste veckorna...

Om jag börjar med det som hänt närmast i tiden så är det naturligtvis våra avgångsklasser på gymansiet som jag tänker på! Vilken fantastisk avslutningsceremoni jag hade förmånen att delta i - glada och förväntansfulla fina ungdomar som spred skratt och glädje omkring sig - det är stunder då jag inser varför jag valt det jobb som jag har!

I övrigt har mina arbetsdagar kantats av möten med människor och deltagande i olika processgrupper för att föra våra verksamheter framåt och skapa förutsättningar för att vi ska nå ännu bättre resultat!
För det är riktigt spännande nu - i nästa vecka räknar vi med att ha klart sammanställningen på årets betygsresultat - och jag kan säga att jag håller nästan andan......

Jag vet att rektorer och medarbetare har lagt ner ett stort och engagerande arbete på att vi ska ge våra barn och ungdomar möjligheten att lyckas! Insatser som handlat om både uppstramningar i resultatuppföljningen på den lokala skolan liksom det pågående arbetet med rektorsintervjuer för att hitta förbättringsområden för det fortsatta arbetet.

Vi har också skapat en film om Alla ska lyckas! - den är på väg ut och jag räknar med att kunna visa den redan vid nästa bloggtillfälle!

Njut av sommaren och vi hörs snart igen!