fredag 12 december 2014

Ledningsgruppen BUF önskar alla en god jul!
Önskar alla en riktigt skön och avkopplande jul- och nyårs helg!

Nu åker jag till sol och värme!!

torsdag 11 december 2014

Guldtrappan - vi är i final!

Hej!
Kerstin Angel vår ordförande i BUN reflekterar över den positiva nyheten att vi  tagit oss till final i Guldtrappan!

lördag 6 december 2014

Skolinspektion......och mediabilden?

Hej!
Ny morgon efter en energigivande dag med återkoppling från Skolinspektionen! Visst är jag stolt! Visst är jag glad och nöjd med den positiva och bekräftande bild som inspektionen presenterade av vår verksamhet! Tack till er alla som gjort det stora och viktiga arbetet ute på våra skolor och förskolor för våra barn och ungdomar!:)

Men så snart vi samlats kring vårt nuläge och tagit del av resultatet - fokuserar media på de förbättringsområden vi har och lyfter BARA det som vi inte nått upp till hela vägen! Visst det är deras roll - men det ger inte bilden av en verksamhet i ständig utveckling där vi gjort fantastiska framsteg jämfört med förra inspektionen!

I år har vi ETT föreläggande: fördjupa analysen i kvalitetsarbetet och dokumentera!
Förra inspektionen 2008/09 hade vi MÅNGA förelägganden....

Vi ger oss inte - eller hur?

måndag 1 december 2014

Analys - hur svårt är det?
Samtal om kvalitet med Hans-Åke Scherp - vi fortsätter vårt kvalitetsarbete i Falkenberg med hjälp och stöd av forskning och beprövad erfarenhet!

onsdag 12 november 2014

Vad behöver förändras i skolan?

Hej igen!
Nu har både jag och hjärnan kommit tillbaka till verksamheten och utmaningarna i Falkenberg! Det behövdes lite ställtid - och ett antal samtal och fördjupningar i allt som hänt under året - för att vara "tillbaka på banan igen";-)

Jag har landat i den eviga frågan: Vad är det då som måste förändras i skolan för att vi ska kunna se en utveckling och bättre resultat?

Jag  har kommit fram till fyra (av alla tänkbara) åtgärder -områden som behöver förändras:

  1. Utvecklingen måste gå mot flerstämmiga lärmiljöer, där alla elever får stöd och hjälp med att hitta sitt sätt att lära och utvecklas!
  2. Rektorer (generellt sett) lägger fortfarande alltför mycket tid på okvalificerade administrativa sysslor- därmed lägger rektor för lite eller ingen tid på att leda den pedagogiska verksamheten!
  3. Det är inte omfattningen av resurers som är avgörande för om en föskola/skola lyckas eller inte...
  4. Den kanske viktigaste uppgiften vi har i skolan idag och inför framtiden: Möta varje elev och skapa möjligheten i mötet mellan skolkunskap och vardagskunskap!
Vad tycker du?

onsdag 29 oktober 2014

Drakar stiger i motvind.....

Hej igen!
Drakar stiger i motvind - sa en kollega till mig igår....först blev jag lite förnärmad och tänkte; vadå drake??! Nu har jag reflekterat kring vårt samtal och kommit fram till följande:

Varför är det så svårt att skapa stabil och likvärdig skolutveckling i våra skolor och kommuner? Ja - det är svårt och komplext säger många....jag håller med...men varför händer det inte mer på bred front - vi har fortfarande kvar våra eldsjälar och öar av goda exempel, öarna har förvisso blivit fler och också större hos oss i Falkenberg - det är bra!!

Jag hamnar återigen i ledarskapet och inser att våra verksamheter med den styrning vi har idag - som ställer krav på snabba resultat och kraftfulla åtgärder, vilket är helt rätt! Men resultaten som bygger på förändringar av grundstrukturer och värdegrundsfrågor - tar lång tid att förändra!!

Det är inte alltid så lockande att vara chef i en verksamhet där långsiktighet och tålamod kombinerat med driv och höga förväntningar på alla medarbetare, inklusive sig själv - är förutsättningarna för framgång....Det är lätt att ge upp när den positiva uppmuntran är obefintlig och de beslut som måste verkställas för att nå ännu bättre resultat - tär på ett redan ansträngt förtroendekapital mellan chef och medarbetare! Alla vill vara omtyckta och populära chefer - men enbart populäritet skapar inte förändring och förnylese!!

Därför tänker jag på mig själv såsom "draken som stiger i motvind" - jag fortsätter att springa i motvinden eftersom jag vet att draken kommer att lyfta!!:-)

Alla ska lyckas!!

tisdag 21 oktober 2014

Tillbaka!

Hej!
Äntligen - dags att skriva!
Jag är tillbaka som förvaltningschef i Falkenberg efter ett halvår som projektledare på SKL (Sveriges kommuner och landsting) med placering i Stockholm.
Jag har haft ett spännande och utmanande uppdrag i att dels utbilda förändringsledare inom PRIO -
ett förändringsarbete som i korthet handlar om att kartlägga en skolas styrkor och svagheter och sedan utifrån ett lärarperspektiv hitta nya arbetsmetoder. Förutom det har jag rest runt i svenska kommuner och träffat skolledningar och politiker och fått en inblick i varje enskild kommuns utmaningar och behov i det viktiga arbetet med att en skapa kvalitativ och hållbar skolverksamhet i sina kommuner.

Mina egna erfarenheter har breddats och jag har fått nya ögon i skoldebatten....Med det menar jag att jag tidigare inte hade någon förståelse för pratet om förstatligande av skolan - idag kan jag förstå att små kommuner har problem med att klara alla kraven....Jag ser däremot inte att ett förstatligande av skolan löser skolans problem och utamningar inför framtiden - det handlar mer om gemensamma grepp - kommuner emellan för att  kraftsamla och fördjupa kompetens och genomslag i de åtgärder vi sätter in!

Jag ser idag att vi "här hemma" har många kraftfulla och resultatdrivande processer igång som är helt rätt! Tänker på den artikel där Ann-Marie Begler Skolinspektionen -uttrycker bristen på dialog och kommunikation mellan huvudman och rektorer som alarmerande för fortsatt utveckling - där är vi i Falkenberg verkligen på rätt väg! Vi har skapat dialogmöten mellan huvudman och rektorer utifrån både "hårda" resultat liksom processarbete kring värdegrundsresultat! 

Vi fick svart på vitt under förra veckans BUN dagar - våra rektorer och förskolechefer bygger sina förändringsprocesser utifrån analyser av resultat - vilket skapar skolor där alla kan lyckas!