torsdag 13 december 2012

"Jag ringer till någon som har kunskap om det pedagogiska ..."

Idag är det lucia....
Hej!
Kom på att detta blir sista bloggen innan jul....därför passar jag på att önska God jul - även om det kan kännas lite väl tidigt..?
Jag vill berätta om ett telefonsamtal som gav mig en del att fundera på ....
En person ringer till mig för att ta referenser på en av våra anställda - jag svarar på frågorna och ger exempel på områden och tillfällen där personen i fråga varit framgånsrik och visat på hög kompetens och kunnande. Vi resonerar och lyfter olika kompetenser och förmågor för att komplettera den bild som refererenstagaren har behov av att förstärka - tydliggöra.
När vi pratat igenom det hela avslutar referenstagaren sitt samtal med att säga: "jaha, då får jag försöka få tag på någon som har pedagogisk kompetens..."
Jag svalde och hade på tungan att ställa frågan - varför skulle inte jag ha en pedagogisk kompetens?

Detta är ett område som jag reflekterat över mer än en gång..varför tror många att jag inte har någon kunskap eller kompetens om pedagogik? Är det så att den dag jag blir förvaltningschef så raderas all tidigare skolerfarenhet och all akademisk utbildning bort och kvar blir en administratör?
Mycket märkliga tankar - men jag har tänkt dem mer än en gång...

Jag är seriöst och ärligt mycket intresserad av pedagogik och utbildning och har alltid varit det - det är områden som hela tiden är i fokus både nationellt och lokalt och jag vill vara uppdaterad och påläst inom mitt ansvarsområde. Jag har inte undervisat i elevgrupp på många år - men jag har med mig erfarenheter och kunskaper från klassrumsituationer både som lärare, biträdande rektor och rektor - det hjälper mig att förstå komplexiteten och den enorma bredd och omfattning som arbetet i skolan innebär.

Varför bryr jag mig om detta? Ja, antagligen för att detta är en så stor del av mig själv och att jag identifierar mig själv som en person med engagemanget och viljan att arbeta med skolförbättring.....

Vill önska alla en riktigt God Jul!tisdag 4 december 2012

Skolan måste bli alltmer "på riktigt"...

Hej - i snöyran!

Vintern har kommit till Halland med besked - mer snö än i Norrland! Kom hem från Tornedalen i söndags där det visserligen var -20 grader kallt - men inte speciellt mycket snö...

Blev glad och nöjd när jag hörde vår utbildningsminister prata om vikten av att införa kinesiska som modernt språk i våra skolor i Sverige. Jag har skrivit kort om vårt Konfuciusklassrum i tidigare bloggar och också berättat om våra elever och rektor/lärare som varit på studieresa i Kina i höst. Vi väntar på besök från Kina i februari - elever och lärare samt rektor från vår samarbetsskola Foreign Language school kommer till Falkenberg!  Besöket i sig är en stor och viktig händelse för oss och vi ser också fram emot inplanerade konserter i tre kyrkor i Falkenber och Halmstad under besöket.
Våra elever som spelar instrument i Kulturskolan ska spela tillsammans med våra kinesiska gäster/elever - det ser vi fram emot!

Vi har varit igång med vårt Konfucisusklassrum i ett år i mars och det har varit och är en spännande verksamhet som nu börjar ta form på allvar. Vår kinesiska lärare Song arbetar med gymnasielever i det kinesiska språket och samarbetar också med övriga lärare för att sprida kunskap om den kinesiska kulturen. Vi har nu inlett ett arbete även på förskolor i kommunen där barnen får bekanta sig med kinesiska uttrycksformer inom framförallt bild och form. Vi har planerar för att inleda ett samarbete med valda grundskolor för att kunna erbjuda kinesiska som språkval för våra elever som så  önskar.

Allt arbete i inom våra verksamheter som hjälper våra barn och ungdomar att förstå och kunna orientera sig i omvärlden är både lyckat och framgångsrikt - oavsett om det handlar om lärmiljöer med digitala förtecken eller lärmiljöer som skapar förståelse och medvetenhet om andra delar av världen...skolan måste bli alltmer "på riktigt".

Snöiga hälsningar!

söndag 18 november 2012

Falkenberg har Hallands bästa grundskola!

Hej!
Vilken ofattbart rolig avslutning jag har haft på denna veckan!
I torsdags började min telefon ringa på förmiddagen och jag förstod redan då att vi placerat oss bra i årets ranking -  "Sveriges bästa skolkommun"!  Från plats 218 till plats 100 - det är riktigt bra och sporrar i att komma vidare och visa på ännu bättre resultat framöver! Vi vet att vi är inne i en förbättringsfas där senaste årens arbete nu börjar bära frukt och visar sig i förbättrade resultat och höjd kvalitet!
Samtidigt kommer Föräldra alliansen årliga mätning inom samma tema och visar att Falkenberg, enligt Föräldraalliansen, har Hallands bästa grundskola - fantastiskt roligt och hedrande! Vi har klättrat från plats 90 till 41....

Jag fick naturligtvis frågan: Vad har ni gjort för att höja era resultat så märkbart?
Ja...vi har gjort det som hela skolsverige också jobbar med: vi har fokuserat på resultat och kvalitet - kopplat till ett systeamtiskt uppföljningssystem på alla nivåer i organsiationen. Samtidigt har vi kraftsamlat kring rektors/förskolechefs pedagogiska arbete och kompetensförbättrat genom handledning och coaching vilket lett till bland annat rektor intervjar elever och olika arbetsmetoder där rektor fokuserar på det som händer i klassrummet.

Vi har också satsat hårt på att skapa olika lärmiljöer där våra digitala lärmiljöer varit förebilder för många kommuner som besökt oss och tagit del av vårt arbete som startade i och med en- till- en satsningen hösten 2007.

Allt vårt förbättringsarbete utgår från vår vision: Alla ska lyckas - och det är den sammanhållande och grundläggande inriktningen som också ska vara avstampet för allt annat arbete i våra verksamheter. Värdegrunden och elev och barnsynen är avgörande för hur jag agerar och arbetar i min vardag - detta är ett alltid pågående arbete och den del av uppdraget som vi ofta tar för givet - samtidigt vet vi att det finns barn och ungdomar som inte uppfattar sin skolmiljö som trygg. Vårt arbete måste fortsättningsvis också bygga på mötesplatser där vi lyfter våra dilemman och tillkortakommanden - inte utifrån rätt och fel eller bra och dåligt - utan utifrån att det finns många olika sätt att uppfatta och hantera situationer - vi kan alltid lära oss något nytt genom att lyssna på en medarbetare och arbetskamrat.

Allting gott!onsdag 31 oktober 2012

KonfuciusresanHej igen!

Vill dela med mig av länken till Resedagboken - där du kan följa våra elever och lärare/rektor/informatör på deras resa i Kina - just nu!


http://www.resdagboken.se/m/Confuciusresan/confuciusresan-440528

tisdag 30 oktober 2012

Kollaborativt lärande...

Hej!
Om jag skrev om höstvädret i förra bloggen så får jag kalla vädret för något annat denna gången...för nu har det varit en riktigt höstlik start på vecka 44 -  på västkusten ialla fall!

Vi har haft våra årliga resultatredovisningsdagar för vår politiska nämnd som alltid resulterar i både uppfyllda förväntingar och icke uppfyllda förväntingar. Vi har oftast med oss förra årets redovisning när vi startar och det som redovisades i förbättringsområden önskar vi se som uppfyllda mål och höjda resultat - kommande redovisning.

Våra förksolechefer lyfte fram sitt arbete med implementeringen av stydokumenten på förskolan med fokus på pedagogisk dokumentation. En presentation av förskolans arbete som gav mig och alla andra som lyssnade en konkret och tydlig bild av både den långa processen från omsorg till lärnade men också hur man idag hittar vägar för att dokumentera progressionen i lärandet hos våra allra yngsta barn i verksamheten - en mycket positiv utveckling!

Våra gymansierektorer hade lagt ner tid på att samla och sammanställa gymnasiets resultat till en förståelig helhetsbild som visar på att vår gymansieskola står sig väl i konkurrens i de flesta områden.
Satsningen på en dator till varje elev lyftes liksom vårt arbete med att förstärka med särskilt stöd till elever som behöver extrainsatser för att nå målen. Vårt Konfucius klassrum har nu tagit form på riktigt och vi förstärker samarbetet och utbytet med HANBAN och Kina ytterligare för att ge våra ungdomar fler möjligheter att lyckas i framtiden.
Vi hade också med vår särskola och vuxenutbildning som en del av redovisningen fårn denna rektorsgrupp - intressant och givande.

Den största gruppen rektorer som redovisade har grundskolan som sitt ansvarsområde och därmed ett extra fokus på resultat och förväntingar på ytterligare höjda resultat utifrån insatser under det gågna året. Våra meritvärden har höjts i år - fler elever har fått de högre betygen - vilket var ett förbättringsområde som gett resultat! samtidigt har vi fortfarande elever som inte klarar målen att bli godkända - att lyckas! Detta är naturligtvis ett arbete som intensifieras och bearbetas ytterligare ute på våra skolor utifrån att rektor har detta som sitt viktigaste uppdrag! Det lyftes exempel på arbete som några rektorer kommer att starta som de kallar det kollaborativa lärandet. Det handlar om det som händer i klassrummet och om hur läraren planerar och leder arbetet i klassrummet -  lärandeprocessen handlar om att inte bara läraren kommunicerar utan ger eleverna aktivt ansvar för att starta lärprocesserna! Lärarens tid fördelas då på par eller mindre grupper och ingen elev blir sittande och bara väntar på att få hjälp av läraren - alla hjälper varandra och den som lär ut till andra lär sig oftast mest själv!

Ha en skön höstvecka!

onsdag 17 oktober 2012

Hur ser skolan ut i framtiden?

Hej!
Höstlöven yr i den kraftiga vinden - men samtidigt känns det skönt att det är höst, på riktigt!

Jag fortsätter att fundera och prata med personer i vår organisation om stora frågor som handlar om hur skolan kan oragniseras och planeras för att möta framtidens krav och förväntningar? Vi har ett större arbete framför oss som vi kallar "Konceptskolan" - som handlar om att ta fasta på och samla alla goda exempel som finns ute på våra egna skolor och utifrån det skapa - den bästa skolan!

En grupp rektorer har redan arbetat fram ett underlag eller en grundplatta, som de själva kallar det, vilket vi tänker ska vara ingången i en större process som sträcker sig ett par år fram i tiden.
Jag har redan skrivit om ett studiebesök som vi gjort i Stockholm och vi har ett kommande studiebesök till Lerum framför oss i november. Vi behöver samlas kring intentionerna i våra styrdokument och "på riktigt" börja analysera våra rådande lärmiljöer och hitta förbättringarna både i rådande strukturer och också se på andra strukturer - för att kunna möta alltfler barns och ungdomars behov idag och i framtiden.

 Vårt uppdrag idag är att möta varje enskild individ och arbeta aktivt för att skapa möjligheter för var och en att lyckas! Det handlar om mötet och hur vi regisserar lärandet - eftersom läraren är den viktigaste framgångsfaktorn, enligt modern forskning om skola och lärande.

Jag ser framför mig en spännande och intensiv process där det handlar om att skapa möten och föra dialog inåt i organsiationen och samtidigt arbeta med att sprida idéerna om "Konceptskolan" och informera om skolans uppdrag idag utåt i samhället genom olika mötesplatser.

I min vardag har jag två dagar framför mig som handlar om våra verksamheter och den kvalitet och de resultat som vi har uppnått under senaste två åren, som ska redovisas för vår politiska nämnd. En bra avstämning och ett forum för intressanta diskussioner som ger upphov till nya utmaningar i vår vardag i det kommande arbetet.

Hösthälsningar!
torsdag 27 september 2012

Utvecklingsarbetet fortsätter...

Hej!

Förra veckans artikel i HN om vårt arbete med "Framtidens skola" utifrån Alla ska lyckas - tyckte jag gav en insikt om allt positivt arbete som pågår hos oss!
Vi fortsätter att arbeta med att bättre möta intentionerna i våra styrdokument och också "på riktigt" försöka hitta nya infallsvinklar utifrån helheten - det vill säga - vilka möjligheter och hinder finns i dagens skola för att nå: allas rätt att lyckas i skolan?!

Jag upplever att vi idag har ett öppet och kreativt klimat som bjuder in till diskussion och dialog kring frågor som rör både positiva resultat av pågående arbeten likväl som problemområden som vi inte kunnat lösa på ett bra sätt, ännu.

Jag återkommer ofta i mina egna tankar till det jag skrev i bloggen som handlar om att leda en lärande organisation..."Att leda så att förståelsen ökar hos varje enskild individ" - förståelsebaserad ledning. Jag hävdar fortfarande att det är en förutsättning eftersom vi arbetar i en målstyrd verksamhet - vi kan inte bestämma hur människot i vår organsiation tänker och agerar utifrån sin kunskap och sina erfarenheter.. Men vi kan och ska föra en dialog med varje person som bygger på att skapa en förståelse för uppdraget inom dagens skola och förskola!

Där har vi ett ansvar och en utmaning att möta för att kunna skapa en skola för framtidens behov och förutsättningar! Vårt arbete pågår och jag hoppas att alltfler hakar på och deltar i diskussionen - eftersom det är den process vi behöver för att komma framåt och kunna landa i konkreta exemepel och lyfta fram det som är framgångsrikt!

Jag lysnade på radion i bilen på väg till jobbet imorse - de pratade om vikten av att ha en positiv inställning - "jag är så glad idag för att...jag har ett jobb at gå till varje dag eller jag är frisk ...

Jag instämmer i det! Jag är glad idag över att jag har ett intressant och utmanande arbete i den vikitgaste verksamheten - inför framtiden!

Glad höst!
torsdag 13 september 2012

Studiebesök

Hej!
Jag avslutade förra bloggen med att berätta om vårt kommande studiebesök till Stockholm  - nu vill jag börja med att berätta om besöket:

Vi bestämde oss för att försöka hitta ett par skolor som tydligt och framgångsrikt hade byggt upp sina lärmiljöer utifrån intentionerna i våra styrdokument. Det handlar för mig om att hitta skolmiljöer som ger förutsättningar att arbeta med både förmågor och kunskaper genom att skapa möjlighet till både samlärande och eget lärande.

Vi fastnade för två skolor: Telefonplan och YBC båda skolorna ligger i Stockholm.
Telefonplan är en grundskola som är byggd utifrån tankarna om att det behöver finnas olika platser i skolbyggnaden som stimulerar och ger möjlighet till olika lärande. Det kan handla om att träffas och reflektera kring "lägerelden" eller att få möjlighet att visa upp och berätta för andra om sitt eget lärande på "bergstoppen" eller att vara i "grottan" och läsa och analysera för sig själv.
Vi besökte en skola som arbetade med att hitta sina arbetsformer och där det, enligt rektorn, pågick en ständig dialog om hur lärandet kan organiseras och planeras för att hitta varje barns bästa möjlighet till lärande.
En spännande skolmiljö som hos mig lockade fram både kreativitet och arbetsglädje bara av att vistas i lokalerna......

Vårt andra besök var till YBC gymnasiet i Nacka. Att stiga in genom dörren till YBC gymansiet var som att komma in på en arbetsplats som sjuder av energi och kreativitet.
Öppna ytor och stora glaspartier gav besökaren insyn i en mängd olika processer där alla verkade involverade och intresserade av det pågående arbetet. Vi fick också tillfälle att träffa två elever som berättade om sitt arbete på skolan och om hur de hittat sin glädje och lust att lära på YBC.

Du har säkert redan förstått att vi var nöjda med båda studiebesöken och att vi åkte hem stärkta i att vi är på rätt väg.......mot framtidens skola.


Hösthälsningar!
Arja

söndag 26 augusti 2012

Tre fokusområden

Hej!
Nu har höstterminen rullat igång och det känns fantastiskt roligt att komma igång och jobba vidare med vårt utevcklingsarbete! Våra verksamhetschefer och rektorer/ förskolechefer hade ett uppstartsmöte i torsdags där jag fick tillfälle att hälsa alla välkomna tilbaka och delge alla min bild av vårt kommande arbete.

Jag ser idag tre fokusområden som vi behöver utmana och möta för att nå bättre resultat och öka kvaliteten i våra verksamheter.

Det handlar om resultat och en fortsatt uppföljning och ett fortsatt arbete med fokus på det som händer i klassrummet.

Det andra området kallar jag kultur och menar då det som händer i mötet mellan männsikor och de handlingsmönster vi har i vår vardag. Förbättringar här handlar om förhållningssätt och det vi kallar professionalitet kopplat till vårt uppdrag - den viktigaste frågan vi behöver ställa oss är "vilka är vi till för"? 

Det tredje förbättringsområdet handlar om lärande och kunskap - vårt kärnuppdrag, här behöver vi fortsätta arbetet med metodutveckling och ytterligare stärka bedömarkompetensen.

Vi har något idag som är av största vikt för att ta oss an det fortsatta arbetet: Vi har en kämpaglöd och en vilja i ledningsgrupperna som är mer än guld värd!! Engagemang och positiv viljekraft ger oanade effekter och sprider sig som ringar på vattnet - vi är på rätt väg!!

Imorgon måndag bär det av till Stockholm för studiebesök på bland annat Telefonplan - en spännande skolmiljö med mycket nytänk! Vi åker ett gäng med både tjänstemän, politiker och rektorer - det ska bli intressant!

Såg lite gula löv idag - kanske är hösten på gång....men den är oftast både vacker och färggrann!
Hejdå!

torsdag 9 augusti 2012

Hur blev det....?

Hej Bloggläsare!
Hoppas att din sommar varit bra och avkopplande - vädret rår vi ju inte över så den diskussionen lämnar jag där hän....
Jag vill däremot öppna upp höstens första bloog med att lyfta lite tankar som kom fram vid juni månads utvärdering i ledningsgruppen BUF. Vi inledde vår utvärderingsdag med att vi alla är överens om att vi haft ett spännande och lärorikt läsår i vår organisation! Vi har ett engagemang och en drivkraft i organisationen som riktigt känns när man kommer in på utvecklingsfrågor och lyfter och beöker de goda exemplen vi har i våra verksamheter!! Det är så roligt att jobba med så många kompetenta och energiska medarbetare i organisationen!

Vad är det som har hänt under förra läsåret?
  • Vi konstaterar att vårt arbete med digitala lärmiljöer och it går framåt och att vi har haft en stor framgång i de anordnade Teachmeet som hållits under våren. Det som från början var lite trögt och stillsamt blev med tiden flitigt besökt och de exempel som visades upp var riktigt spännande och visade på ett nytänk!!

  • Vi har också fått en större samsyn och en ökad förståelse för vårt gemensamma uppdrag inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Det blir synligt bland annat genom en öppnare dialog och en uppfattning att rädslan för att göra "fel" har minskat...Detta syns också i att vi har fått ett större självförtroende och litar på det vi gör eftersom vi är många som arbetar åt samma håll och för en dialog om vilken väg som kan vara den bästa..

  • Vi fortsätter den påörjade uppföljningsdialogen och ser att detta är ett bra arbetssätt för att komma vidare med resultatförbättring och analysdiskussioner. Analysen av resultat har vi haft och har fortfarande som ett av våra förbätringsområden - även där ser vi att det går framåt med stora steg.

Jag håller på att sammanställa fler delar av vår utvärdering och kommer naturligtvis att återkomma med mer utvärdering i nästa blogg!

Njut av solen!måndag 25 juni 2012

FILMEN: Alla ska lyckas!

Hej!

Här kommer den utlovade filmen:
Alla ska lyckas!Glad sommar!

Den blomstertid nu kommer...

Hej!
Nu är sommarlovet här och barnen/ ungdomarna och deras lärare i våra skolor har gått på en  efterlängtad ledighet! Stort tack till alla duktiga och engagerade lärare som jobbat hårt för att höja våra resultat - och vi har lyckats - igen!!

Vi har lyckast höja vårt meritvärde igen och arbetar vidare med både uppföljningsarbetet liksom med intervjuerna för att få syn på förbättringsområdena och därmed komma vidare i vår process...
Ett förbättringsarbete går ju sällan raka spåret från ett sämre läge till absolut toppresultat på ett eller två läsår -  i våra verksamheter handlar det om ett djupgående förändringsarbete som bygger på både långsiktighet och uthållighet!

Vad är det som har blivit bättre i det inre arbetet under året? Den frågan ställde vi oss under vår årliga utvärderingsdag i ledningsgruppen förra torsdagen och detta kom vi fram till:

- Vi har fått en samsyn i rektorsgruppen - utifrån att det förts en diskussion och process kring hur vi utför vårt uppdrag i skolan

- Vi har byggt upp en gemensam förståelse för uppdraget

- Vi har idag en verkstad kring uppdraget som bygger på både teori och praktik!

- Vi har idag inte så stor rädsla i ledningsorganisationen för att göra "fel"...

- Vi har påbörjat arbetet med ett långsiktigt resultatuppföljningssystem

Utifrån utvärderingen har vi fem fokusområden att arbeta vidare med under kommande läsår för att återigen förbättra och förstärka kvalíteten och resultaten ytterligare!

Fokus kommande år
·         Rektor som pedagogisk ledare

·         PR om verksamhet/ Förvaltningens bild utåt ska förstärkas.

·         Resultatuppföljning/ Hur lyfter vi fram bra saker? Kunskapssyn…

·         Professionellt arbetssätt förhållningssätt och professionell fysisk miljö

·         Bedöma kompetens utifrån förmågor. Skarpa verktyg för att jobba med ”huret”.

Med detta vill jag önska alla bloggläsare en riktigt skön sommar!
Nästa blogg blir i augusti!
Njut av semestern!

tisdag 12 juni 2012

Hej!
Vår och försommar är en fantastisk tid på året - samtidigt upplever jag att det är den absolut mest hektiska också...Behöver sätta mig ner och fundera på och reda upp vad som har varit på agendan de senaste veckorna...

Om jag börjar med det som hänt närmast i tiden så är det naturligtvis våra avgångsklasser på gymansiet som jag tänker på! Vilken fantastisk avslutningsceremoni jag hade förmånen att delta i - glada och förväntansfulla fina ungdomar som spred skratt och glädje omkring sig - det är stunder då jag inser varför jag valt det jobb som jag har!

I övrigt har mina arbetsdagar kantats av möten med människor och deltagande i olika processgrupper för att föra våra verksamheter framåt och skapa förutsättningar för att vi ska nå ännu bättre resultat!
För det är riktigt spännande nu - i nästa vecka räknar vi med att ha klart sammanställningen på årets betygsresultat - och jag kan säga att jag håller nästan andan......

Jag vet att rektorer och medarbetare har lagt ner ett stort och engagerande arbete på att vi ska ge våra barn och ungdomar möjligheten att lyckas! Insatser som handlat om både uppstramningar i resultatuppföljningen på den lokala skolan liksom det pågående arbetet med rektorsintervjuer för att hitta förbättringsområden för det fortsatta arbetet.

Vi har också skapat en film om Alla ska lyckas! - den är på väg ut och jag räknar med att kunna visa den redan vid nästa bloggtillfälle!

Njut av sommaren och vi hörs snart igen!söndag 27 maj 2012

Vilka förutsättningar har vi att lyckas?

Hej!

Har funderat kring det som Skolinspektionen ofta påpekar i sina rapporter: det saknas ofta nuläges beskrivningar när våra förskolor och skolor beskriver sin pedagogiska verksamhet. Varför är det så viktigt att ha en nuläges beskrivning kan någon tänka - det handlar ju om att beskriva det arbete som pågår i vardagen....?
Ju mer jag har tänkt på det - desto viktigare förstår jag att det är att vi blir vana vid och beskriver vår utgångspunkt/ nuläge i den pedagogiska verksamheten. Anledningen är, så som jag tänker, att det blir omöjligt att arbeta utifrån: Alla ska lyckas - om man utgår från någon annan verklighet än den som finns tillhands idag 2012. Vi kan inte arbeta i dagens skola och önska att det såg ut på något annat sätt eller lyfta hur det såg ut någon annanstans vid något annat tillfälle - eftersom det är i dagens skola med dagens förutsättningar som vi ska arbeta för goda resultat.

Det betyder inte att man inte får lyfta fram både positiva och negativa erfarenheter och belysa förbättringsområden - men det betyder också att man måste arbeta med att aktivt skapa förutsättningar där det vid första anblicken inte finns något bra att bygga på. Det är det som exempelvis Nossebro lyfter fram som en av framgångsfaktorerna i sitt arbete med resultatförbättring, att aldrig ge upp utan att hela tiden prova nya sätt att möta elevernas behov och att säga att det alltid finns ett sätt till att jobba på - aldrig ge upp.

De här tankarna har lett till att jag funderat mer på - hur folkhögskolorna gör i sitt arbete? Jag blir nyfiken på deras arbete eftersom det är till Folkhögskolan många elever söker som inte lyckats eller känt motivation i den traditionella skolan. Kanske är det dit vi ska åka på studiebesök för att hitta nya arbetsformer och arbetssätt för att kunna möta ännu fler behov i vår skola? Det är kanske där vi hittar nya perspektiv som vi kan ta med i vårt outtröttliga arbete med att: Alla ska lyckas!

Alla ska lyckas - blir film nu och kommer att läggas ut på hemsidan och troligtvis också som facebookgrupp, om allt går som vi tänkt. Det ska bli riktigt roligt och spännande att se hur vår film blir - vi har med både elev, förälder, lärare och förvaltningschefs perspektivet i vår film!

Soliga hälsningar tills vi hörs igen!
söndag 13 maj 2012

Konfucius Classroom

Hej!
Tankarna går till vår satsning på Falkenbergs gymnasieskola som handlar om Konfucius classroom - ett samarbete och utbyte med Kina. Vi har idag en kinesisk lärare hos oss som arbetar för att sprida kinesisk kultur och att undervisa i det kinesiska språket. Ett spännande projekt som väckt intresse utanför vår kommun och lett till att vi haft en del studiebesök bland annat från Lundsberg - mest känd som internatskola.

Intresset handlar mycket om det vi benämner "framtidskompetenser" - det vill säga vad är det som är viktigt att kunna inför en framtida yrkeskarriär? Vi är idag många som uppfattar att Kina är starkt på gång och kommer att spela en ännu större roll i framtiden som produktions- och utvecklingsnation.

Jag har själv varit på en blixtvisit i Kina och är imponerad över detta enorma land som visar på både en gästvänlighet och ett intresse för våra gemensamma framtidsfrågor - inom utbildning och lärande. Vi har kommit väldigt långt inom vårt skolsystem och arbetat långsiktigt och målmedvetet med individualisering med en helhetssyn på barnets/ ungdomens utveckling och lärande. Det vi kan lära av andra handlar mer om konkreta arbetssätt kring utvärdering och kvalitetssäkring av verksamheten. Jag uppfattade att det finns ett pågående arbete på Foreign Language School (vår samarbetspartner) - som handlar om att lärare observerar varandras lektioner och ger feedback och återkoppling på pedagogiskt innehåll och metod till varandra.

Vårt Konfucius classroom har varit igång några veckor och vi planerar för ett större utbud av kinesiska redan till hösten - där vi ser att även våra grundskolor kan vara med på tåget. Våra yngsta barn inom förskolan kan också delta i utbytet  genom att få vara med och lära känna en annan kultur kanske genom musik och sång.

Vi planerar för att kunna ta emot en grupp kinesiska ungdomar i början av nästa år för att de under en veckas tid ska kunna dels lära känna vår stad och vår skolor samt att få uppträda och spela sin musik - genom symfoniorkester framträdanden.

Vi fortsätter vårt arbete genom att väva in olika  perspektiv på lärandet för att ALLA ska lyckas!

torsdag 26 april 2012

Hej!

Äntligen har Öppna jämförelser 2012 kommit!
Jag har med spänning väntat på hur våra resultat för läsåret 2010/11 ska stå sig i jämförelse med andra kommuners resultat...
Glädjen är i topp när vi kan konstatera att vi klivit upp och visar på resultat som matchar de 25% bästa i Sverige i engelska och svenska! Det handlar om våra årskurs 9 elevers resultat på nationella prov - där man redovisar hur många som uppnått minst betyget G på ämnesproven.
I jämförelsen över tid kan man utläsa att vi i ämnena svenska och engelska gått från ranking 209 till 70 i svenska och 128 till 57 i engelska - det är ett fantastiskt bra resultat!!

Vad är det då som ligger bakom förbättringarna?
Jag vill lyfta en framgångsfaktor som jag ser är direkt kopplad till höjda resultat - vikten av ett bra ledarskap.
Under hösten 2009 startade vi en handledningsgrupp för rektorer som vi kallade "Pedagogiska möten/samtal" i uppstartsskedet. Möten som fokuserade på rektors arbete kopplat till det pedagogiska uppdraget med tydlig förankring i styrdokumenten och kursplanerna.
Konrad Bengtsson - som leder handledningsgrupper och utvecklingsprocesser i verksamheterna än idag - har varit och är en viktig person i arbetet med att medvetandegöra och koppla teori och praktik till rektorers vardagsarbete och rektorsuppdrag. En utveckling som byggt på långsiktighet och systematik i att rikta fokus på hur rektor kan hjälpa och stödja skolor och arbetslag/lärare genom att vara aktiv och uppdaterad i teorier om lärande kopplade till läroplan - men också tränad i att genomföra klassrumsbesök och observationer.
Arbetet har skapat både samstämmighet och skärpa och fokus på uppdraget - två viktiga ingredienser för att nå högre måluppfyllese! Ett gott exempel är den arbetsmodell som vi kallat elevintervjuer och som många av våra rektorer arbetat med för att komma vidare med dialogen och processen i sina verksamheter.

I en artikel i Hallands Nyheter lyftes en av våra rektorers arbete enligt intervjumodellen och hur elever upplevt detta och vilka resultat som verksamheten kunde se efter två år och två intervjutillfällen.
Det visade sig att Bengt Johansson som är professor vid Göteborgs universitet läst artikeln om elevintervjuerna och tyckte att "det var en unik artikel" för att den skildrade rektors arbete på ett föredömligt sätt utifrån att rektor arbetade precis så som det är tänkt att arbetet ska gå till....Detta har resulterat i att Göteborgs universitets rektorsutbildning har ställt frågan om de får länka till artikeln - som ett gott exempel på rektorsarbete.

Det är positiv feedback - till alla som arbetar i våra verksamheter och hjälper till med att utveckla och höja våra resultat!tisdag 10 april 2012

Alla ska lyckas - dialogen

Hej!
Påsken har varit både solig och kall!! till och med regning....Men, det är våren som är på väg och det ser jag fram emot! Jag ser också fram emot vårt nästa möte som vi kallar "visionsdialogen" - hittills har vi erbjudit två tillfällen att träffas kring vårt gemensamma uppdrag utifrån vår vison - Alla ska lyckas!

Förra onsdagen träffades vi i två grupper som leddes av undertecknad och verksamhetschefer och kvalitetsstrateg för dialog och frågor och funderingar kring vårt uppdrag utifrån visionen.
Det vi är överens om efter mötena är att detta är bra!!
Vilket tillfälle att diskutera och höra hur andra tänker och agerar utifrån sitt sätt att ta sig an målet - alla ska lyckas! För det är ju så det bör gå till i en visions- och målstyrd oragnisation - vi har en vision och mål att arbeta emot och varje skola tolkar och diskuterar - Hur arbetar vi för att alla ska lyckas?

Det vi diskuterade inledningsvis var hur visionen kan finnas jämsides med krav på förändringar i resurstilldelning? Jag hävdar att vår vison är grundad i vår värdegrund och hur vi ser på barn och ungdomar och vårt uppdrag - inte på resurser.. Visionen är det vi lutar oss mot när vi fattar kloka beslut om hur vi utför uppdraget med de befintliga resurserna - för att nå högsta möjliga måluppfyllelse.
Detta är en del i den synvända som man genomfört bland annat i Nossebro - och som vi är mitt uppe i genom bland annat våra möten. Hur kan jag tänka kring mitt uppdrag idag 2012 - utifrån att det är skolan som behöver ändras för att fler elever ska nå högre resultat - inte med förväntningar enligt tidigare betygssystems normalfördelningskurva....

Vårt visonsmöte hade många fler kloka och välgrundade teman som vi diksuterade och vände och vred på - en verkstad som handlade om att hitta fler vägar för att nå målen - inte så mycket rätt och fel...

Vår nästa visonsdialog är planerad till den 3 maj kl. 16.30 -19.00 - jag ser gärna att du kommer och delar med dig av dina tankar och erfarenheter!! Vi är på rätt väg - du behövs för att vi ska komma vidare och också synliggöra alla goda exempel!

Önskar alla en skön påsklovsvecka!

fredag 30 mars 2012

Tillbaka igen....

Hej igen!
Har landat efter två veckors semester i Thailand!! Har haft det hur bra som helst och spelat mycket golf - trots att det har varit varmt vissa rundor!!Men det som är roligt är aldrig svårt att genomföra trots att det ibland finns omständigheter som gör att utmananingen i vissa korta stunder känns nästan oöverstigligt svår...

Det är så jag tänker i min egen arbetsvardag när jag står inför svåra beslut eller förväntas agera och handla klokt och eftertänksamt - fast det ibland är känslomässigt svårt och till och med jobbigt...I de stunderna sätter jag mig ner en stund och funderar på vilket uppdrag jag har - varför jag är anställd och vad jag i min roll förväntas göra....då hittar jag alltid tillbaka till min roll och känner engagemang och en vilja att utföra det som är "rätt" enligt mitt uppdrag som förvaltningschef..

Läste igår en insändare som tog upp skolan i Falkenberg utifrån att det är en "bubbla" som snart kommer att spricka...Jag ser precis tvärtom att våra verksamheter arbetar mot allt bättre resultat och höjer måluppfyllelsen och uppfyller uppdraget allt bättre för varje år som går - för mig är det en positiv utveckling som jag ser i våra skolor i kommunen! Vårt arbete med visionen har tydliggjort uppdraget och ska också vara en hjälp för att alla ska få en tydlighet i vad som förväntas av var och en i vår verksamhet.

Jag fick en ny innebörd i ordet Innovation igår när jag träffade rektorn på Högskolan i Halmstad Michael Alexandersson. Han pratade om innovation utifrån att det hadlar om att ha förmågan att se det gamla och invanda med "nya ögon" och med en ny innebörd - det är det arbete vi håller på med inom skolan i Falkenberg. Vår synvända är egentligen att se det vi gör utifrån perspektivet att det är skolan och inte eleven som ska ändras på för att alltfler ska få lyckas!

fredag 16 mars 2012

Att leda en lärande organisation....forts.

Hej!

Jag lämnande förra bloggen med en "cliffhanger" om hur det går till att leda en organisation så att alla arbetar enligt fattade beslut. Jag har en teori som jag arbetar utifrån i de här frågorna och den vill jag dela med mig av till er!

Att få alla att arbeta utifrån de beslut som är fattade - utmaningen ligger i att inse att vi inte kan styra hur någon person ser på det fattade beslutet. Tolkningsfrihet råder som en konsekvens av visions- och målstyrning - annars är det inte visions- och målstyrning!
Det knepiga är att förståelsen av ett beslut också avgör hur vi agerar - vad vi ser och väljer att se och hur vi väljer att tolka beslutet styr beteendet.

Därför måste vi aktivt arbeta med förståelseuppbyggnad! Samtal och möten är viktiga och behövs! Samtalet som ligger till grund för planeringen av en enskild medarbetares uppdrag kräver tydlighet. Ett reflekterande samtal kräver annat upplägg och innehåll i mötet/samtalet. Det handlar om att bygga en miljö/klimat/kultur där det är ok att ha olika åsikter på de frågor som ställs och de svar som ges.
Det handlar om att skapa tillit - förtroende och öppna samtal där förmågan att lyssna är viktig!

Detta arbetssätt bygger på dialog och möten eftersom det inte handlar om att följa en manual eller regelbok utan att arbeta utifrån gemensamma värderingar och förhållningssätt kopplade till det uppdrag som vi har utifrån våra styrdokument. Detta är enligt mitt synsätt att arbeta i en lärande organisation med målstyrning som ledstjärna.

Jag funderar ibland på att jag ofta hör att vi har så mycket möten - hinner aldrig arbeta med det jag behöver/ borde göra....
Hur tänker vi då?

fredag 24 februari 2012

Att leda en lärande organisation...

Hej!
Två intensiva och roliga veckor har snart gått - sedan sist!

Jag har träffat fler lärare och medarbetare på våra skolor tillsammans med deras rektorer - inspirerande och naturligtvis tankeväckande!! Jag lär mig nya saker och hör berättas om erfarenheter som andra bidrar med och som jag tar till mig och funderar över utifrån det jag vet och kan så här långt....Det är det som är så spännande med att arbeta inom vår verksamhet - jag blir aldrig fullärd!

Jag har arbetat inom skolans värld sedan slutet av 70-talet och har provat mig fram som vikarie de första åren och som ämneslärare de sista åren innan jag blev skolledare på 90-talet...Jag kan och vet naturligtvis en hel del utifrån erfarenhet kopplat till styrdokument och lagstiftning inom vårt område - men även det har ju förändrats över tid och jag har fått tänka om - ett antal gånger på min resa!

Det är just förmågan att kunna tänka om och tänka nytt som jag ser är avgörande för hur jag tar mig an det uppdrag som vi idag har inom skola och utbildning. Jag hör att vi ofta och i olika sammanhang pratar om den lärande organisationen och uttrycker att det inte är så märkvärdigt....Men det är det - vill jag hävda!

Att leda en lärande organisation innebär för mig att jag som ledare utövar ett indirekt ledarskap vilket betyder att jag leder lärandet istället för i det traditionella ledarskapet där man leder görandet.
Ledningsuppdraget kan då inte enbart utföras genom instruktioner och regler utan måste bygga på att i dialog med medarbetarna lyfta fram och fördjupa förståelsen för det gemensamma uppdraget.
Samspelet mellan människor är själva kärnan i ledningen och styrningen av en organisation - det är i detta samspel som förståelse, tydlighet och tillit avgör om uppdraget realiseras.

Hur går det då till att få alla att arbeta utifrån fattade beslut?
Det sparar jag till nästa blogg!

Solen lyser och man kan tro att det är vår på gång!

söndag 12 februari 2012

Bokslut 2011...

Hej igen!
Då var det dags att avlsuta och redovisa 2011 års arbete inom våra verksamheter - det ger tillfälle till eftertanke och analys av det gågna årets arbetsinsats...Det finns många perspektiv att fundera kring men det primära är ju ändå..har vi förbättrat våra resultat och därmed kvaliteten i våra verksamheter utifrån det uppdrag vi fått från staten via styrdokument och skollag?
Då ropar jag så högt så att alla hör: JA vi har förbättrat våra resultat IGEN!

Tack till ALLA er som bidragit till resultatet!! Vi ser att vårt gemensamma fokus på förbättring av resultat ger goda avtryck i både måluppfyllelse i natioenlla prov och betyg!

Jag funderar mycket på det som finns "bakom" våra resultat - dvs de förutsättningar som behöver synliggöras för att vi ska kunna förbättra och förstärka för ännu bättre resultat nästa gång osv....Då ser jag både rent organisatoriska förutsättningar som planer och strukturer och rutiner - det vi kallar för "i förväg system" där man vet vad som förväntas och när och vad som ska redovisa. Men jag tänker ockå så klart på den viktigaste framgångfaktorn: våra lärare inom organisationen. All forskning pekar på att läraren är den viktigaste för att elever ska nå goda resultat och göra skillnad så att alla kan lyckas!

Det känns därför helt rätt att jag tillsammans med vår nämndsordförande Kerstin Angel gör skolbesök och träffar lärare och deras rektor/er för samtal om det vardagliga arbetets framgångsfaktorer men också dilemman och tillkortakommanden. Det jag hör är att vi har lärare med höga ambitioner som arbetar hårt för att alla ska lyckas - utifrån de förutsättningar som vi har i våra verksamheter. Det finns naturligtvis svårigheter och ett otal timmars funderingar och samtal kring hur man hjälper och stödjer varje barn/ungdom utifrån hans/hennes förutsättningar och behov? Det är det som är vårt uppdrag och det är vi inom vår organisation som tillsammans ska ta fram de goda exempelen kring lärandet!!För det handlar om, förstår jag i dialogen med lärare-rektorer, att hitta nya vägar till lärande- prova nya sätt att möta och bearbeta kunskap och skapa träningsarenor för att utveckla framtidens förmågor...

Det är en fråga som diskuteras i hela skolsverige - hur iscensätter vi lärande utifrån de utmaningar som våra barn och ungdomar kommer att möta på en arbetsmarknad som vi idag vet väldigt lite om...?
Det vi fått fram i den rapport som Unos Uno projektet tagit fram efter ett års arbete - vi deltar som en av 11 kommuner i en forskningsansats kring IT och lärande - är att det handlar idag inte om OM vi ska ha datorer i skolan utan HUR vi ska använda datorn...vi har kommit en bit på vägen på våra skolor och fortsätter på den vägen!

Jag har tre skolbesök i kommande vecka - ser redan fram emot - måndag!!

torsdag 5 januari 2012

Betygsresultat....!

God fortsättning på det nya året!

Gissa om jag varit spänd och nyfiken på våra betygsresultat!? Jag vet att betygen är ett mätvärde bland flera andra - men det är ändå det vi förhåller oss till och analyserar för att bli bättre. Jag läste att Skolverket uttryckt att  betygsresultat inte är en "sanning" om en skola utan betygen är en indikator på det arbete som pågått under läsåret. Det tycker jag är ett bra sätt att förhålla sig till resultaten eftersom de ska hjälpa oss att se vad som kan och ska förbättras för ännu bättre resultat vid nästa mätning.

Ett arbete som jag vet pågår på några av skolor och som jag är väldigt stolt över handlar om uppföljning av uppdraget. Jag vet att några av våra rektorer kommit igång med ett intervjuarbete på sina skolor där rektor går ut och intervjuar eleverna i de olika klasserna utifrån hur de uppfattar sin skolsituation och sitt lärande. Intervjuerna sammanställs och diskuteras sedan på möte med skolans arbetslag under ledning av rektor. Jag har fått väldigt positiv återkoppling från de rektorer som arbetat på detta sättet och det har bidragit till att jag själv har provat samma sak och intervjuat våra rektorer om deras arbetssituation kopplat till deras uppdrag och närmaste chef: verksamhetschefen. Detta arbetssätt tycker jag är bra eftersom det sätter fokus på om "det vi säger" att vi gör också händer i vardagen och ger avtryck i verksamheten.

Hur blev då utfallet för betygen ht - 11?
Till min stora glädje ser jag att årskurs 8 elevernas betyg visar på att antalet som ej nått upp till godkänd sjunker!! Oavsett vilket betygssytem vi har så kan jag i jämförelsen se att alltfler elever når målen och också att fler når de högre betygen. Jag ser i terminsbetygen för våra årskurs 9 elever att andelen som ännu ej uppnått godkänt är marginellt högre i år jämfört med förra året - samtidigt ser jag att det är andra ämnen som har fler ej godkända i år jämfört  med 2010. Det visar sig också i årskurs 9 att det är fler elever som når de högre betygsnivåerna - vilket är glädjande, så klart!
Jag vet att vardagen är utmanande och ställer mycket stora krav på alla som jobbar hos oss - därför vill jag framföra att det är med stor glädje jag följer resultatutvecklingen!