tisdag 10 april 2012

Alla ska lyckas - dialogen

Hej!
Påsken har varit både solig och kall!! till och med regning....Men, det är våren som är på väg och det ser jag fram emot! Jag ser också fram emot vårt nästa möte som vi kallar "visionsdialogen" - hittills har vi erbjudit två tillfällen att träffas kring vårt gemensamma uppdrag utifrån vår vison - Alla ska lyckas!

Förra onsdagen träffades vi i två grupper som leddes av undertecknad och verksamhetschefer och kvalitetsstrateg för dialog och frågor och funderingar kring vårt uppdrag utifrån visionen.
Det vi är överens om efter mötena är att detta är bra!!
Vilket tillfälle att diskutera och höra hur andra tänker och agerar utifrån sitt sätt att ta sig an målet - alla ska lyckas! För det är ju så det bör gå till i en visions- och målstyrd oragnisation - vi har en vision och mål att arbeta emot och varje skola tolkar och diskuterar - Hur arbetar vi för att alla ska lyckas?

Det vi diskuterade inledningsvis var hur visionen kan finnas jämsides med krav på förändringar i resurstilldelning? Jag hävdar att vår vison är grundad i vår värdegrund och hur vi ser på barn och ungdomar och vårt uppdrag - inte på resurser.. Visionen är det vi lutar oss mot när vi fattar kloka beslut om hur vi utför uppdraget med de befintliga resurserna - för att nå högsta möjliga måluppfyllelse.
Detta är en del i den synvända som man genomfört bland annat i Nossebro - och som vi är mitt uppe i genom bland annat våra möten. Hur kan jag tänka kring mitt uppdrag idag 2012 - utifrån att det är skolan som behöver ändras för att fler elever ska nå högre resultat - inte med förväntningar enligt tidigare betygssystems normalfördelningskurva....

Vårt visonsmöte hade många fler kloka och välgrundade teman som vi diksuterade och vände och vred på - en verkstad som handlade om att hitta fler vägar för att nå målen - inte så mycket rätt och fel...

Vår nästa visonsdialog är planerad till den 3 maj kl. 16.30 -19.00 - jag ser gärna att du kommer och delar med dig av dina tankar och erfarenheter!! Vi är på rätt väg - du behövs för att vi ska komma vidare och också synliggöra alla goda exempel!

Önskar alla en skön påsklovsvecka!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar