fredag 26 april 2013

Unos Uno - Falkenberg och alla de andra!

Hej!
Vi i Falkenberg har idag haft förmånen att lyssna på två av de forskare från Örebro Universitet som arbetat med Unos uno projektet sedan starten år 2010! Vi har tre skolor som deltar i projektet och frågeställningen som rapporten bygger på är: Hur förändras undervisningen och resultaten vid införandet av digitala verktyg?

Dagens dragning utgick från enkäter, intervjuer och observationer ute på skolorna. Det som är positivt är att den övervägande delen av både lärare och elever på grundskolan upplever att undervisningen och arbetet i skolan har blivit "roligare" sedan datorn infördes!
(Vi vet att forskningen pekar på vikten av:motivation och lust att lära!!)

Forskarna visar också på en tydlig bild där alla skolor som går in i digitaliseringsprocessen - genomgår olika faser där de första åren mycket handlar om att få ordning på tekniken för att det fjärde-femte året mer handla om vilket innehåll och hur arbetsmetoder och elevuppgifter utformas på skolan.

Vi har nu fått förbättringsområden som vi behöver diskutera och planera för att komma vidare i resultatförbättringsarbetet. En viktig fråga för framtiden är: Hur kan vi få fram och kvalitetssäkra de arbetsmetoder och arbetssätt som skapar bra resultat?

Vi jobbar vidare!
Trevlig helg!

måndag 22 april 2013

SETT - mässan

Hej!

Åhhh vad nöjda vi är med vårt deltagande på SETT mässan i förra veckan!
Jag har inte nog tackat och lovordat den insats som alla pedagoger, rektorer, förskolechefer, utvecklare och verksamhetschefer bidragit med under mässdagarna i Kista!

Vårt gäng utmärkte sig inte bara genom de lysande gröna tröjorna som vi hade tryckt upp inför mässdagarna - utan också utifrån att alla engagerat och proffsigt mötte intresserade kollegor från andra kommuner i vår monter: Alla ska lyckas!

Vi visade på ett påtagligt och tydligt sätt att vi tillsammans arbetar mot samma mål - vi har olika roller och ansvar - men vi är enade i att målet handlar om att skapa motivation och lust att lära - så att alla ska lyckas!

Tack än en gång!!

tisdag 9 april 2013

Okända rummet

Hej!
Nyss hemkommen från en oerhört skööön semester i Thailand - jag älskar Thailand!!

Efter ett par dagar på jobbet börjar alla synapser vakna till liv och också hitta förbindelser med varandra - jag kan tänka igen...Det innebär att vi - ledningsgruppen på BUF -  kastar oss in i vårt nästa-läges arbete och börjar dra i trådarna och återskapa den process som vi påbörjat med hela vår rektors- och förskolechefsgrupp!

Jag har hunnit smälta och tänka igenom vårt nästaläge ett antal gånger....vilket också verksamhetscheferna brottats med.....grundskolechefen fick en riktig aha - upplevelse på vårt möte och jag tror faktiskt att det börjar klarna för var och en av oss....

Äntligen lite fast mark under fötterna - det är jobbigt att befinna sig mitt i språnget och inte veta var och när man ska landa....Nu har vi landat och är överens om tågordningen som ska ta oss till vårt nästaläge - ett steg närmare - Alla ska lyckas!

Imorgon torsdag ska jag träffa grundskolans rektorer och vi ska tillsammans fortsätta arbetet med nästaläget - alla måste göra det till sitt eget - vi kan hjälpa varandra genom att dela med oss våra erfarenheter.....

Vi har besökt det okända rummet - och går vidare till nästa läge....