fredag 26 april 2013

Unos Uno - Falkenberg och alla de andra!

Hej!
Vi i Falkenberg har idag haft förmånen att lyssna på två av de forskare från Örebro Universitet som arbetat med Unos uno projektet sedan starten år 2010! Vi har tre skolor som deltar i projektet och frågeställningen som rapporten bygger på är: Hur förändras undervisningen och resultaten vid införandet av digitala verktyg?

Dagens dragning utgick från enkäter, intervjuer och observationer ute på skolorna. Det som är positivt är att den övervägande delen av både lärare och elever på grundskolan upplever att undervisningen och arbetet i skolan har blivit "roligare" sedan datorn infördes!
(Vi vet att forskningen pekar på vikten av:motivation och lust att lära!!)

Forskarna visar också på en tydlig bild där alla skolor som går in i digitaliseringsprocessen - genomgår olika faser där de första åren mycket handlar om att få ordning på tekniken för att det fjärde-femte året mer handla om vilket innehåll och hur arbetsmetoder och elevuppgifter utformas på skolan.

Vi har nu fått förbättringsområden som vi behöver diskutera och planera för att komma vidare i resultatförbättringsarbetet. En viktig fråga för framtiden är: Hur kan vi få fram och kvalitetssäkra de arbetsmetoder och arbetssätt som skapar bra resultat?

Vi jobbar vidare!
Trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar