fredag 30 januari 2015

Varför är det så svårt att leda förändring?

Hej!
Vi befinner oss i en utmanande fas av vår förändringsprocess på Apelskolan! Vi tar till oss den återkoppling och de synpunkter som kommit från både lärare, elever och föräldrar - så klart!

Just nu ger vi lärare och elever mer tid att förbereda sig och sätta sig in i det nya arbetssätten och  nya verktyget för planering och uppföljning! Vi i ledningsgruppen på BUF arbetar utifrån våra roller och ansvar med att ge direkt stöd samtidigt som vi sätter in resurs för att skapa förutsättningar för det fortsatta arbetet ute på Apelskolan - det är våra lärare och rektorer som gör det stora jobbet!!

Vi planerar nu för den fortsatta processen under våren och tar vara på det vi lärt oss - förändring är lärande - både om sig själv, sitt ledarskap och sin organisation.....Vårt ansvar ligger i att planera för och möta utmaningarna i förändringsprocessen utifrån att varje individ är unik och viktig för helheten!

Hittade en riktigt bra sammanställning som visar på rektorers komplexa uppdrag - som finns hela tiden - men ställs på sin spets i pågående förändringsprocess!
 
 
fredag 16 januari 2015

Apelskolan går från gemensamt till individanpassat schema

Hej!

Apelskolan är inne i en intensiv förändringsprocess just nu. Att gå från traditionell klassrumsundervisning till individanpassat lärande påverkar både personal och elever. Att skapa individuella scheman är ett sätt att utgå från varje elevs individuella behov och inlärningssätt.


Att jobba med individuella scheman är ett nytt sätt att planera elevernas undervisningstid och schemat kommer att se olika ut beroende på vilka behov respektive elever har under en viss tid. Däremot kommer struktur, uppföljning och koppling till läroplanen och kunskapsmål att vara lika tydlig som innan och eleverna kommer att ha scheman med inbokad undervisning i samma omfattning som tidigare.

Visst låter det spännande!!:) Och det är ett arbete som pågår hos oss i Falkenberg!
Våra rektorer och lärare arbetar intensivt för att hitta rätt i det nya sättet att arbeta och planera och inte minst - nytt sätt att att tänka!

Vi har haft en lång process som nu går in i implementeringsfasen - med avstämningar under bestämda veckor under våren. Fram till vecka 8 arbetar elever och lärare enligt "gamla" schemat - parallellt med att det indivanpassade schemat förbereds av elever och lärare.

Jag och många med mig följer arbetet med stort intresse - detta är förändring på riktigt!

Vi jobbar för att alla ska lyckas!

onsdag 7 januari 2015

Mod och visioner

Hej!

God fortsättning på 2015!
Tillbaka efter en ljuvlig ledighet med mycket sol och golf - batterierna är laddade!:-)

Jag har spelat in en kort video som heter: Visioner och mod. Jag fick frågan om vilken betydelse det haft för mitt arbete - jag svarar så här: