fredag 30 januari 2015

Varför är det så svårt att leda förändring?

Hej!
Vi befinner oss i en utmanande fas av vår förändringsprocess på Apelskolan! Vi tar till oss den återkoppling och de synpunkter som kommit från både lärare, elever och föräldrar - så klart!

Just nu ger vi lärare och elever mer tid att förbereda sig och sätta sig in i det nya arbetssätten och  nya verktyget för planering och uppföljning! Vi i ledningsgruppen på BUF arbetar utifrån våra roller och ansvar med att ge direkt stöd samtidigt som vi sätter in resurs för att skapa förutsättningar för det fortsatta arbetet ute på Apelskolan - det är våra lärare och rektorer som gör det stora jobbet!!

Vi planerar nu för den fortsatta processen under våren och tar vara på det vi lärt oss - förändring är lärande - både om sig själv, sitt ledarskap och sin organisation.....Vårt ansvar ligger i att planera för och möta utmaningarna i förändringsprocessen utifrån att varje individ är unik och viktig för helheten!

Hittade en riktigt bra sammanställning som visar på rektorers komplexa uppdrag - som finns hela tiden - men ställs på sin spets i pågående förändringsprocess!
 
 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar