tisdag 10 december 2013

God Jul och ett Gott Nytt år!
Hej!!

Jag kommer att vara utlånad till SKL (Sveriges kommuner och landsting) under tiden 1 januari till 30 juni 2014! Det innebär att jag inte kommer att skriva om skolutvecklingen i Falkenberg under våren...Istället kommer jag att skriva om hur arbetet med PRIO fortskrider och utvecklas - både i de kommuner som redan är igång men också i de 15 nya kommuner som går med i PRIO under 2014!
Falkenberg är en av deltagarna ....;-)

Idag avslutar jag och ger mig iväg till Thailand för lite ledighet innan jag kliver in i min nya roll som projektledare för PRIO och som "ambassadör" och spridare av skolfrågor för SKL:s räkning....

God Jul och Gott Nytt år!! ( för andra gången....)

onsdag 4 december 2013

Resultat.....kvalitet...motivation....

Hej!
Längesedan jag var aktiv på min blogg ....det är därför hög tid att få  ner lite tankar och reflektioner innan jag tar en tidig julsemester!! Thailand - jag längtar redan dit...:)

Igår fick vi ta del av de mest sorgliga och nedstämda resultaten från PISA undersökningen...Vad tråkigt det är att vi hela tiden matas med hur dålig den svenska skolan är....när vi vet att det inte är så!! Vi har många positiva och uppmuntrande resultat och exempel på allt som har blivit bättre de senaste åren - inklusive våra resultat!!! Därför är det extra tråkigt att media blåser upp och enbart fokuserar på allt som målats med svart.....när vi inom skolan vet att färgpaletten innehåller många fler och framförallt gladare färger!

Vi i Falkenberg fortsätter på den inslagna vägen och ser framåt med stor tillförsikt - vårt arbete med visionen: Alla ska lyckas - har visat på styrkan i att arbeta emot samma mål och aktivt fokusera på det som händer i klassrummet - de pedagogiska processerna och därifrån lyfta goda exempel!

Vi ser också fram emot att få ingå i PRIO arbetet tillsammans med 14 andra kommuner under 2014!
PRIO har hittills visat på fantastiska resultat där skolor utifrån egna kartläggningar processat fram sina egna specifika utvecklingsområden i en genomgripande och medarbetarfokuserad arbetsprocess....

Jag avslutar årets sista blogg med att önska alla:
God Jul och Gott nytt år!!
fredag 1 november 2013

Bästa skolresultaten på ett decennium!

Hej!

En del har kanske passat på att ta ett par dagar ledigt - under skolornas höstlov, bra initiativ tycker jag! Vi behöver alla fylla på med energi för att ta sats in i den allt mörkare månaden november... Själv är jag lite av en höstälskare och ser fram emot tända ljus och värmande brasor - kanske med en bra bok eller bara lite skön musik....

Här på förvaltningskontoret har vi haft fokus på förberedelser för budget 2014-2016 samt vår årliga resultatredovisning tillsammans med våra förskolechefer och rektorer.

Resultatredovisningen pågår under två dagar där varje skolform har förberett sig genom att först få ut ett gemensamt frågematerial som handlar om analys av årets resultat, sedan har förvaltningschef träffar med alla förskolechefer och rektorer i analyssamtal - där vi vänder och vrider på statistik och tittar bakom alla siffror och diagram.

Vi fick, som ett av våra förbättringsområden från förra Skolinspektionen 2008, att inleda och utveckla arbetet med analyser av resultat med fokus på förbättringar och konkreta åtgärder för att förbättra och stärka de områden som siffrorna visar på.

Min egen reflektion efter möten och samtal och slutligen redovisningarna för BUN - förra torsdagen och fredagen är: Vi har gjort jätteframsteg i arbetet med analysförståelse och arbetar också konstruktivt och långsiktigt med förbättring och resultatökning som ett gemensamt mål. Vi har fortfarande områden att förbättra....men vi har vårt bästa resultat i Falkenbergs grundskolor som uppmätts de senaste tio åren och har därmed nått ett steg närmare: Alla ska lyckas!

Tack för allt gott arbete och alla goda initiativ och allt ert engagemang!!
Önskar alla en skön helg!


tisdag 1 oktober 2013

Lärares arbete..

Hej!
Första oktober är för mig "lika med höstens intåg" - då ser jag färgglada löv och soliga dagar som bryts mot kalla och frostiga nätter! En årstid som jag gillar!!

Jag gillar också att vi fortsätter att föra en öppen och konstruktiv dialog kring lärarnas arbete - eftersom det är den viktigaste yrkesgruppen för våra barns och ungdomars lärande! Jag vet att det finns röster som lyfter och odlar bilden av en förvaltningschef som inte bryr sig om lärarnas arbete!! Jag bryr mig!! Jag bryr mig om att våra barn och ungdomar får en bra utbildning utifrån de styrdokument vi har idag - 2013!

Lärarjobbet är tufft - och ställer stora krav på den enskidla individen eftersom dagarna är fyllda av kommunikation och relationer där det egna engagemanget och drivet hela tiden förväntas vara på topp! Någon sa att lärarjobbet är att vara i direktsändning alla arbetsdagar - med allt vad det innebär...

Finns det någon förståelse för att lärarjobbet ställer stora krav på individen? Jag skulle vilja säga att det finns en stor förståelse i vår verksamhet för komplexiteten i läraryrket i och med det förändrade uppdraget. En central satsning har de senaste 10 åren varit att ge stöd till den enskilde pedagogen till exempel genom handledning.

Handledningens roll i lärares arbete blir belyst på ett bra sätt i Lärartidningens artikel om handledaren Margareta Normells arbete i arbetslag med lärare.
"Lärare förväntas vara lyhörda för andras behov men är ofta lomhörda för sina egna. I handledningen får de prata om hur det känns innerst inne." (Lärarnas tidning Nr. 13/13)

Vad tycker du om handledning som stöd för lärare?


Hösthälsning!

torsdag 5 september 2013

Unos Uno boken

Hej!

Hade möte med styrgruppen för Unos Uno igår! Unos Uno är en fortsättning på datorsatsningen 1:1 -  ett gemensamt projekt där 10 kommuner och Örebro Universitet deltar.

Vår ingång i projektet var att ta reda på om och hur resultat och undervisning förändras i och med införandet av digitala hjälpmedel i skolarbetet. Samtidigt ville vi fokusera på vad som händer när datorn blir en naturlig del av undervisningen och inget projekt.... Vi är nu inne på det tredje och sista året av projektet som kommer att avslutas med en bok som handlar om 1:1 arbetet och hur de erfarenheter och den forskning som framkommit kan beskrivas och spridas till fler!

Jag kommer att skriva ett avsnitt som handlar om hur förvaltningschefen i sin roll kan och bör stödja och driva de utvecklingsprocesser som utvecklar lärmiljöerna och stimulerar resultatutvecklingen.
Andra avsnitt i boken behandlar förändringsarbete ur ett forskarperspektiv och här lyfts också det politiska ledarskapets betydelse för utvecklingen.

Vår satsning som vi kallade en-till-en Falkenbergsmodellen har hela tiden handlat om pedagogik och lärande - en dator in i klassrummet har varit verktyget för att nå målen!

Sensommar hälsningar!
tisdag 20 augusti 2013

Har vi glömt jästen?

Hej!
Nu har vi en spännande höst framför oss!
Alla pågående processer behöver stimulans och ny energi för att fortgå och utvecklas - på fredag 23/8 har vi vår kick-off med rektorer och förskolechefer - då startar höstens arbete "på riktigt"!:)

Vi har också haft ett spännande möte med Jan Hylén och Öystein Johannessen som påbörjat uppdraget med att utvärdera och genomlysa pågående arbete med resultatförbättring i våra skolor.

Vi har arbetat metodiskt och systematiskt med att skapa förutsättningar för att höja resultaten inom grundskolan i Falkenberg - uppfattningen så här långt är att vi inte nått de effekter som var förväntade....
Därför tar vi hjälp utifrån och  - "sätter oss själva under lupp" - för att få syn på det vi inte själva ser....Vår verksamhetschef Heléne Malmström målade bilden av att vi har alla ingredienser för att baka den bästa kakan - ändå händer det ingenting...Vad har vi missat?

Har vi glömt jästen?

Fortsatt bra sensommar!

måndag 5 augusti 2013

Förändringsledare

Hej!
Sommaren är härlig! Har börjat jobba igen efter en underbar semester - men sommaren är inte slut än på länge!!!

Mina första arbetsdagar har handlat mycket om att planera för uppstartsmöten men det handlar också om att ge mig själv tid att reflektera kring våra pågående processer!

Ledarskapets betydelse i förändringsarbetet kan aldrig nog poängteras och det är ett oerhört spännande område att arbeta med!

Vad innebär det att vara förändringsledare - på vilket sätt kan det ledarskapet beskrivas?
Jag har plockat fram några intressanta infalsvinklar på förändringsledarskapet!

  • En bra förändringsledare är intresserad av människor - när man är intresserad av männsikor är man också intresserad av sig själv och sin egen utevckling!

  • Medarbetarnas hjärna ligger för alltid utanför cehefens kontroll - du står och faller med medarbetarnas frivillighet och äkta engagemang!

  • Kom ihåg att försvar och motstånd är naturliga och av naturen givna företeelser - Försvar och motstånd är inget angrepp på dig! Det är medarbetarnas biologiskt nedärvda sätt att försvara sig och försöka få sin vilja igenom och att arbeta sig in i frågeställningen!

  • Skriv ner kritik som riktas mot dig själv eller förändringsarbetet - Vad har medarbetarna lärt dig idag? Ur kritiken kan du vaska fram guldkorn!Önskar alla en fortsatt skön sommar!

fredag 14 juni 2013

Utvärdering av läsåret som gått...

Hej!
Vi har haft en utvärdering i ledningsgruppen och vi är överens om att vi haft ett intensivt och aktivt arbetsår i vår organisation! vi utgick från förra årets utvärdering och landade i följande plan för läsåret 13/14:
  • Fortsätta driva en aktiv process utifrån ledning och styrning, likvärdighet och förbättrade resultat - i fortsatt dialog med rektorer och förskolechefer!

  • Särskilt se över och utveckla rektorers/förskolechefers behov av samverkan och samarbete!

  • Se över och förbättra samarbetet inom kansliets funktioner - för att möta rektorers och förskolechefers behov av stöd och hjälp i verksamheten!

  • Fortsätta och utveckla det nära ledarskapet - verksamhetschef - rektor/ förskolechef!


I övrigt vill vi under det kommande året få fram en bild av hur vår utevcklingsprocess ser ut i nuläget och koppla på alla delprocesser för att tydligt visa på helheten och hur allt hänger ihop!
Det är mitt uppdrag som förvaltningschef - men jag kommer att behöva hjälp av både verksamhetschefer, rektorer, förskolechefer och handläggare/ utredare och administrativ personal!

Önskar alla en riktigt skön sommar!
Återkommer i augusti....!

torsdag 23 maj 2013

Bemötande

Hej!
Morgondagen - ett utvecklingsarbete i hela Falkenbergs kommun

Kommer från en innehållsrik och inspirerande förmiddag tillsammans med utvecklarna, verksamhetscheferna, rektorerna och förskolecheferna!
Vi har jobbat i grupper med frågeställningar som handlat om bemötande - kloka diskussioner som grundat sig på erfarenheter och egna upplevelser - både positiva och negativa!
Vi pratade i bilen på vägen hem från Varberg (där vi tillbringat förmiddagen i det vackra Apelviken) och konstaterade att vi har ett härligt klimat i vår ledningsgrupp och att vi har både högt till tak och stort engagemang som lätt smittar av sig....

Det är verkligen så det fungerar - engagemang, glädje och energi smittar av sig...!!

fredag 10 maj 2013

Osjälviskt ledarskap...

Hej!
Har du kännt dig frustrerad någon gång?
Jag går omkring med den känslan just nu - och känslan har ökat sedan jag var på Skolriksdagen och lyssnade till alla goda exempel - på hur man arbetar med ledning och styrning för att nå bättre resultat.

Vi har i Falkenberg byggt upp en strategi och kopplat den till ansvar och roller för att nå synliga resultat i alla delar av våra verksamheter. Vår process har intensifierats och utvecklats i alla led under de gångna åren - ändå har vi inte sett att resultaten förbättrats i relation till de arbetsinsatser och processer som nu pågår!

Vi arbetar med tydlig styrkedja, involvering och bredd i implementeringsarbetet genom möten över organisationsgränser och roller, stöd och handledning till alla ledare....Allt bygger på vår gemensamma vision: Alla ska lyckas!

Vi har identifierat framgångsfaktorer genom att lära av andra och kritiskt granska vår egen verksamhet och våra förutsättningar. En grundläggande faktor för framgång är ledarskapet!

I en modern organisation som är målstyrd och dynamisk krävs ett ledarskap som kan lösa konflikter! Eftersom utveckling bygger på förändring som alltid i ett inledningsskede skapar oenighet kring: intresseområden, värden och mellan personer.
Att lösa konflikter tar tid och det är därför viktigt att ledarskapet bygger på förmågan och modet att lösa problem på olika sätt!
Det är också viktigt att ledarskapet är osjälviskt: det vill säga ser till helhetens bästa och har en vilja att kompromissa för bättre helhetslösningar för verksamheten!

Det handlar om att bygga upp en kultur som har:
 - Gemensamma mål
 - Gemensamma värderingar
 - Gemensamma normer och beteenden!

Vi jobbar på och vet att resultaten kommer det handlar om att ha TÅLAMOD!!

Trevlig helg!

fredag 26 april 2013

Unos Uno - Falkenberg och alla de andra!

Hej!
Vi i Falkenberg har idag haft förmånen att lyssna på två av de forskare från Örebro Universitet som arbetat med Unos uno projektet sedan starten år 2010! Vi har tre skolor som deltar i projektet och frågeställningen som rapporten bygger på är: Hur förändras undervisningen och resultaten vid införandet av digitala verktyg?

Dagens dragning utgick från enkäter, intervjuer och observationer ute på skolorna. Det som är positivt är att den övervägande delen av både lärare och elever på grundskolan upplever att undervisningen och arbetet i skolan har blivit "roligare" sedan datorn infördes!
(Vi vet att forskningen pekar på vikten av:motivation och lust att lära!!)

Forskarna visar också på en tydlig bild där alla skolor som går in i digitaliseringsprocessen - genomgår olika faser där de första åren mycket handlar om att få ordning på tekniken för att det fjärde-femte året mer handla om vilket innehåll och hur arbetsmetoder och elevuppgifter utformas på skolan.

Vi har nu fått förbättringsområden som vi behöver diskutera och planera för att komma vidare i resultatförbättringsarbetet. En viktig fråga för framtiden är: Hur kan vi få fram och kvalitetssäkra de arbetsmetoder och arbetssätt som skapar bra resultat?

Vi jobbar vidare!
Trevlig helg!

måndag 22 april 2013

SETT - mässan

Hej!

Åhhh vad nöjda vi är med vårt deltagande på SETT mässan i förra veckan!
Jag har inte nog tackat och lovordat den insats som alla pedagoger, rektorer, förskolechefer, utvecklare och verksamhetschefer bidragit med under mässdagarna i Kista!

Vårt gäng utmärkte sig inte bara genom de lysande gröna tröjorna som vi hade tryckt upp inför mässdagarna - utan också utifrån att alla engagerat och proffsigt mötte intresserade kollegor från andra kommuner i vår monter: Alla ska lyckas!

Vi visade på ett påtagligt och tydligt sätt att vi tillsammans arbetar mot samma mål - vi har olika roller och ansvar - men vi är enade i att målet handlar om att skapa motivation och lust att lära - så att alla ska lyckas!

Tack än en gång!!

tisdag 9 april 2013

Okända rummet

Hej!
Nyss hemkommen från en oerhört skööön semester i Thailand - jag älskar Thailand!!

Efter ett par dagar på jobbet börjar alla synapser vakna till liv och också hitta förbindelser med varandra - jag kan tänka igen...Det innebär att vi - ledningsgruppen på BUF -  kastar oss in i vårt nästa-läges arbete och börjar dra i trådarna och återskapa den process som vi påbörjat med hela vår rektors- och förskolechefsgrupp!

Jag har hunnit smälta och tänka igenom vårt nästaläge ett antal gånger....vilket också verksamhetscheferna brottats med.....grundskolechefen fick en riktig aha - upplevelse på vårt möte och jag tror faktiskt att det börjar klarna för var och en av oss....

Äntligen lite fast mark under fötterna - det är jobbigt att befinna sig mitt i språnget och inte veta var och när man ska landa....Nu har vi landat och är överens om tågordningen som ska ta oss till vårt nästaläge - ett steg närmare - Alla ska lyckas!

Imorgon torsdag ska jag träffa grundskolans rektorer och vi ska tillsammans fortsätta arbetet med nästaläget - alla måste göra det till sitt eget - vi kan hjälpa varandra genom att dela med oss våra erfarenheter.....

Vi har besökt det okända rummet - och går vidare till nästa läge....

tisdag 12 mars 2013

Ur kaos föds ordning.....?

Hej!
Vem har sagt att utveckling ska vara lätt?? Ingen!! och det kan även jag skriva under på !!! Är inne i en process som skapar oreda i hela mitt strukturerade inre - ingenting är plötsligt självklart eller lätt....!!?

Vi har kommit in i vårt "nästaläge"-arbete vilket innebär att vi ska ta oss ett steg närmare visionen: Alla ska lyckas. För att komma vidare måste vi, enligt vår modell, ta oss utanför vår nuvarande "kunskapssfär" och kasta oss ut i "det okända"- som alltid skapar oro ...

Vi har nu inlett den gemensamma processen som handlar om att hitta metoder och "göra" det som behövs för att nå visonen! Vi har skapat visionen - och därmed talat om hur vi vill att en organistaion ska vara! Vi har arbetat med hur man tänker i vår Alla ska lyckas - skola! Nu arbetar vi med hur man gör i vår Alla ska lyckas - skola - så att alla elever får möjligheten att lyckas!

Oavsett var vi befinner oss i processen är en sak helt klar: Det är ett roligt och utmanande arbete!!torsdag 28 februari 2013

Självskattning

Hej!
Dagarna blir allt ljusare och vi är inne i mars månad - redan imorgon! För min del förfasar jag mig över hur fort tiden går - samtidigt längtar jag till vårsolen och värmen!

På skolutvecklingsfronten är vi nu inne i den absoluta slutfasen i arbetet med att analysera de självskattningar som våra grundskolerektorer lämnat in i slutet av förra året. Under slutet av januari och början av februari hade jag inbokade möten med rektorerna där jag gav återkoppling och kommenterade det inlämnade underlaget utifrån hur jag tolkar att utvecklingsprocesserna fortgår på de olika skolorna.
Områden som rektor beskrivit är hur de arbetar med ökad måluppfyllelse och höjda resultat och vilka strategier man byggt på sina skolor. Ett annat område som jag fokuserat på i redovisningarna är de pågående processerna - det vill säga vilka möten anordnar rektor? Vad/vem styr verksamhetens utveckling framåt?  Hur planerar rektor för ökad måluppfyllelse?

Samtalen har varit positiva och uppskattats av rektorerna - enligt deras egen värdering efter samtalens slut. För mig som förvaltningschef har samtalen varitmycket värdefulla och gett mig nya perspektiv och en fördjupad förståelse för både de enorma styrkor vi har i organisationen - och våra förbättringsområden.

Avslutningsvis har jag kommit fram till det som alla redan vet - det är lättare att driva utveckling i början av processen....ju längre vi kommer desto svårare utmaningar måste vi möta och klara av - för att komma vidare...

I eftermiddag ska jag redovisa min samlade analys av självskattningarna för våra grundskolerektorer - ska bli spännande att höra deras reflektioner!

fredag 15 februari 2013

Besök av it-minister Anna-Karin Hatt!

Hej!
Vi hade ett lyckat och mycket intressant möte med vår it-minister Anna-Karin Hatt i onsdags!
Vi hade planerat besöket till Apelskolan dels utifrån att Apelskolan har ett antal projekt med i vårt forsknings samarbete i Unos Uno dels för att Apelskolan har visat på en vilja och engagemang i att hitta nya utvecklingsvägar för lärandet!
Våra elever presenterade valda delar av sitt arbete och vi hade med Lena Lorentzon lärare på skolan som arbetat länge med bland annat bloggar som en del av undervisningen i språk. Därefter var det två klassrumsbesök - båda i NO ämnen, som visade oss hur man använder datorn i samband med mer praktiska arbetsområden - expriment i kemi och fysik. Intressant och lärorikt!
Besöket avslutades med att vi, rektor Bengt Appelqvist tillsammans med nämndsledamöter och undertecknad berättade om vår resa när det gäller den digitala lärmiljön och våra framtida tankar kring it strategi för framtiden.

Vår it-minister visade på ett stort intresse och ett brinannde engagemang för it utveckling generellt i samhället men med ett särskilt fokus på våra barns och ungdomars möjligheter att ta del av och förberedas för framtidens arbetsmarknad.

Vi var helnöjda med vår egen insats och glada över intresset och hedrade över besöket!

Nästa vecka är det sportlov - njut!

fredag 1 februari 2013

Kritisk vän

Hej!
Har haft många spännande samtal sedan förra bloggen....

Ett led i vår gemensamma utvecklingsprocess är att varje rektor på grundskolan genomför och skriver en "självskattning" av sin verksamhet. Självskattningen ska fokusera på hur rektor arbetar med utvecklingsprocesser och hur rektor planerar och arbetar för högre måluppfyllelse och höjda resultat.

Jag har som förvaltningschef lagt ut uppdraget till grundskolans rektorer och nu har jag bearbetat materialet och påbörjat mina återkopplingssamtal med varje rektor och i vissa fall skolenhet med två rektorer.

Jag har lärt mig massor genom att läsa och ta del av varje rektors bild av hur det ser i verksamheten och hur rektor bedömer sitt nuläge och arbetar för att komma vidare....

Jag förbereder varje samtal och belyser både det jag ser som positivt i rektors arbete men också min reflektion kring förbättringsområden.

Inför samtalen funderade jag en hel del på hur mina reflektioner skulle tas emot av rektorerna - hittills har jag bara fått positiv respons och alla har tyckt att det varit bra att jag varit "en kritisk vän" och lyft både det som är bra och det som behöver bli bättre....

Jag har hälften av samtalen kvar och vet inte om alla kommer att vara lika positiva -men syftet med samtalen är inte att bara stryka medhårs utan nu måste vi komma vidare och också våga lyfta det som är hinder för fortsatt utveckling....

På vår Kick off för ett par veckor sedan reflekterade vi runt en gemensam bild om att alla behöver utöka sin egen kunskapssfär och det kan man göra genom exempelvis att få syn på/ bli mer medveten om sitt ledarskap - genom att någon är en "kritisk vän" och berättar..

Man kan säga att vi fördjupar vår process och tar steg framåt - tillsammans ...
tisdag 15 januari 2013

Det handlar om "att lära sig fiska"...

Hej!
Vilken härlig Kick Off vi hade i fredags!

En energi och ett engagemang som riktigt kändes i grupperna där processerna flödade kring det som ska bli vårt "nästaläge" i arbetet mot visonen och målbilden: Alla ska lyckas!
Vi har tagit ett stort steg framåt i vårt förändrings- och förbättringsarbete i och med att vi nu har enats om en bild av vårt gemensamma nuläge - den viktigaste förutsättningen för att komma vidare och arbeta mot målet!
Vi har gjort något som är ovanligt...vi har gått in med intentionen att alla ska vara med och skapa framtidens lärande - en gemensam resa där alla skolformer och skolledare är involverade och arbetar över gränserna för utveckling och lärande.

Det som är av största vikt är hur vi ser på förändring i ledningsgruppen - eftersom vår erfarenhet och kunskap styr hur vi agerar och förhåller oss till uppdraget.

Den bild som jag vill förmedla har jag tagit från boken: Vad är Lean? (Niklas Modig Pär Ålström Stockholm, 2011)

"Den klassiska synen på förändring går i linje med den statiska synen där organisationen har en hypotes om att det finns problem - som här liknas vid "en stor fisk". Man lägger stora resurser på att fånga "den stora fisken". Målet med föräbättringsarbetet blir då att "hitta fisken". Oavsett om det är externa konsulter, interna konsulter eller anställda som genomför själva förbättringsarbetet, är projektet klart när "fisken är fångad"! Det finns en början och ett slut. Vi har hittat den stora fisken!

Det andra sättet att se på förändring är den dynamiska synen - där grundhypotesen är att det alltid kommer att finnas problem! Det som måste ske i organisationen är då att alla anställda måste "lära sig fiska". Det är en färdighet som alla kan bli bättre på eftersom det alltid kommer att finnas fiskar - stora och små...Snabba som långsamma...Lätthittade och svårhittade..Det är organisationens skicklighet på att "fiska" som är det centrala.....och avgörande för utvecklingen och förbättringen. Början och slutet av förbättringsprojektet blir då inte fisken utan färdigheten att fiska!"

Vi har påbörjat vår förändringsresa och håller på att "lära oss fiska" i vår organisation - vi strävar efter att lösa probelemen där de uppkommer - som ett arbetssätt...Vårt kommande arbete handlar nu om att träna oss på att hantera och lösa de vardagsbekymmer som ständigt uppkommer - utifrån vårt gemensamam uppdrag och Alla ska lyckas!


Detta gillar jag!!

onsdag 2 januari 2013

Målbild 2013-14

God fortsättning på det nya året!
Jag har gjort det som de flesta säkert gör när det är nytt år - jag har gått igenom min gamla filer och anteckningar och vill dela med mig av en målbild som jag skrev år 2010.....


Läsåret 2013/14                                        MÅLBILD

 

Jag möter min ledningsgrupp på vårt vanliga måndagsmöte och vi inleder med den sedvanliga lunchstunden tillsammans. Vi har under de tre år som gått arbetat med mål- och resultatstyrning med ett mycket gott resultat. Våra resultat har förbättrats till fantastiska nivåer och vi har idag grönt ljus i SKL:s jämförelser i alla delar av våra elevresultat. Antalet ungdomar som är behöriga till gymnasiet är högst i Sverige och vi har hittat formerna för att både fånga upp och stödja elever i behov av särskilt stöd på ett antal olika sätt. Vårt En- till-En arbete har varit en del i det lyckosamma resultatet i och med att lärmiljöerna bidragit till att stimulera alltfler elever till lust att lära och utvecklas. Vi har idag egentligen ingen speciell grupp elever i behov av särskilt stöd utan vi arbetar utifrån att olika elever har olika behov av stimulans för att hitta sitt sätt att lära. Våra lärare har blivit kända i hela landet för det pedagogiska utvecklingsarbete som pågått under de sista åren kopplat både till datorer men även till andra miljöer för lärande. Rektorerna har hittat sina former för att leda och stimulera sina verksamheter till allt bättre resultat och flera av våra rektorer har fått pris och uppmärksamhet för sina arbetsinsatser.

 
Det är många som vill komma och arbeta i våra verksamheter och vi har flera ledare som väntar på att få arbeta som rektorer hos oss, det tycker vi är glädjande och roligt!

 
Den nya organisationen som vi sjösatte 1 januari 2010 hade en långsam men säker inkörningsperiod då vi skruvade och ändrade en del under det första året. Idag ser vi att det arbetet gett resultat och trivsel för alla involverade genom att arbetsglädjen ökat liksom tron på den egna förmågan och insikten i att ”allt är möjligt”!

Verksamhetscheferna har på ett förtjänstfullt och skickligt sätt styrt sina verksamheter och rektorer till framgång och måluppfyllelse genom sitt genomtänkta och strukturerade arbetssätt. Den största framgången beror till stor del på det målarbete som fokuserat på förhållningssätt och beteendens betydelse för lyckade resultat. Verksamhetscheferna har genom ett gott föredöme och uthålligt arbete skapat goda lärmiljöer som präglats av den lärande organisationens förhållningssätt.

 
Som stöd i sitt arbete har de haft våra strateger som alltmer utökat sin tid ute i verksamheterna under de senare åren. Vinsten har inte låtit vänta på sig och våra uppföljningssystem och rutiner för återkoppling är idag välkända och erkända av alla i verksamheterna. Både det gemensamma arbetet men även de individuella insatserna utifrån specialistkompetenserna har skapat ordning och reda i verksamheterna och också en medvetenhet om den egna potentialen och möjligheten att skapa goda resultat. Det sjuder i våra verksamheter av lust att lära och nyfikenhet på att lära nytt!

 
Våra förskolor har vid ett flertal tillfällen tagit emot studiebesök från andra kommuner och övriga myndigheter utifrån sitt arbete med ”leken som lärande” som utmärkt sig för: stor pedagogisk skicklighet och roligt lärande i barngrupperna. Vårt gymnasium är ett av regionens mest eftertraktade och vi har många sökande från andra städer och kommuner i vår gymnasieverksamhet. Lärare och rektorer har tillsammans med verksamhetschefen skapat lärmiljöer både kring En-till-En arbetet men även det kinesiska Konfucisus klassrumet och de mycket eftertraktade yrkesprogrammen. Våra studieförberedande program har hittat ett vinnande koncept både genom hög kvalitet på undervisningen och kopplingen till It och kommunikation i lärandet.

 
Vårt kansli uppfattas som en effektiv och kompetent stödfunktion både för våra politiker och våra verksamheter liksom för allmänheten. Arbetet bygger på kompetens och specialisering för att kunna möta behoven såsom att fungera som stöd för rektorer och ansvara för väl beredda ärenden till våra politiker i nämnden.

---------

Spännande och tankeväckande ....mycket stämmer och vi är verkligen på gång!!

God fortsättning på det nya året!!