torsdag 5 september 2013

Unos Uno boken

Hej!

Hade möte med styrgruppen för Unos Uno igår! Unos Uno är en fortsättning på datorsatsningen 1:1 -  ett gemensamt projekt där 10 kommuner och Örebro Universitet deltar.

Vår ingång i projektet var att ta reda på om och hur resultat och undervisning förändras i och med införandet av digitala hjälpmedel i skolarbetet. Samtidigt ville vi fokusera på vad som händer när datorn blir en naturlig del av undervisningen och inget projekt.... Vi är nu inne på det tredje och sista året av projektet som kommer att avslutas med en bok som handlar om 1:1 arbetet och hur de erfarenheter och den forskning som framkommit kan beskrivas och spridas till fler!

Jag kommer att skriva ett avsnitt som handlar om hur förvaltningschefen i sin roll kan och bör stödja och driva de utvecklingsprocesser som utvecklar lärmiljöerna och stimulerar resultatutvecklingen.
Andra avsnitt i boken behandlar förändringsarbete ur ett forskarperspektiv och här lyfts också det politiska ledarskapets betydelse för utvecklingen.

Vår satsning som vi kallade en-till-en Falkenbergsmodellen har hela tiden handlat om pedagogik och lärande - en dator in i klassrummet har varit verktyget för att nå målen!

Sensommar hälsningar!
2 kommentarer: