tisdag 1 oktober 2013

Lärares arbete..

Hej!
Första oktober är för mig "lika med höstens intåg" - då ser jag färgglada löv och soliga dagar som bryts mot kalla och frostiga nätter! En årstid som jag gillar!!

Jag gillar också att vi fortsätter att föra en öppen och konstruktiv dialog kring lärarnas arbete - eftersom det är den viktigaste yrkesgruppen för våra barns och ungdomars lärande! Jag vet att det finns röster som lyfter och odlar bilden av en förvaltningschef som inte bryr sig om lärarnas arbete!! Jag bryr mig!! Jag bryr mig om att våra barn och ungdomar får en bra utbildning utifrån de styrdokument vi har idag - 2013!

Lärarjobbet är tufft - och ställer stora krav på den enskidla individen eftersom dagarna är fyllda av kommunikation och relationer där det egna engagemanget och drivet hela tiden förväntas vara på topp! Någon sa att lärarjobbet är att vara i direktsändning alla arbetsdagar - med allt vad det innebär...

Finns det någon förståelse för att lärarjobbet ställer stora krav på individen? Jag skulle vilja säga att det finns en stor förståelse i vår verksamhet för komplexiteten i läraryrket i och med det förändrade uppdraget. En central satsning har de senaste 10 åren varit att ge stöd till den enskilde pedagogen till exempel genom handledning.

Handledningens roll i lärares arbete blir belyst på ett bra sätt i Lärartidningens artikel om handledaren Margareta Normells arbete i arbetslag med lärare.
"Lärare förväntas vara lyhörda för andras behov men är ofta lomhörda för sina egna. I handledningen får de prata om hur det känns innerst inne." (Lärarnas tidning Nr. 13/13)

Vad tycker du om handledning som stöd för lärare?


Hösthälsning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar