fredag 1 november 2013

Bästa skolresultaten på ett decennium!

Hej!

En del har kanske passat på att ta ett par dagar ledigt - under skolornas höstlov, bra initiativ tycker jag! Vi behöver alla fylla på med energi för att ta sats in i den allt mörkare månaden november... Själv är jag lite av en höstälskare och ser fram emot tända ljus och värmande brasor - kanske med en bra bok eller bara lite skön musik....

Här på förvaltningskontoret har vi haft fokus på förberedelser för budget 2014-2016 samt vår årliga resultatredovisning tillsammans med våra förskolechefer och rektorer.

Resultatredovisningen pågår under två dagar där varje skolform har förberett sig genom att först få ut ett gemensamt frågematerial som handlar om analys av årets resultat, sedan har förvaltningschef träffar med alla förskolechefer och rektorer i analyssamtal - där vi vänder och vrider på statistik och tittar bakom alla siffror och diagram.

Vi fick, som ett av våra förbättringsområden från förra Skolinspektionen 2008, att inleda och utveckla arbetet med analyser av resultat med fokus på förbättringar och konkreta åtgärder för att förbättra och stärka de områden som siffrorna visar på.

Min egen reflektion efter möten och samtal och slutligen redovisningarna för BUN - förra torsdagen och fredagen är: Vi har gjort jätteframsteg i arbetet med analysförståelse och arbetar också konstruktivt och långsiktigt med förbättring och resultatökning som ett gemensamt mål. Vi har fortfarande områden att förbättra....men vi har vårt bästa resultat i Falkenbergs grundskolor som uppmätts de senaste tio åren och har därmed nått ett steg närmare: Alla ska lyckas!

Tack för allt gott arbete och alla goda initiativ och allt ert engagemang!!
Önskar alla en skön helg!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar