tisdag 20 augusti 2013

Har vi glömt jästen?

Hej!
Nu har vi en spännande höst framför oss!
Alla pågående processer behöver stimulans och ny energi för att fortgå och utvecklas - på fredag 23/8 har vi vår kick-off med rektorer och förskolechefer - då startar höstens arbete "på riktigt"!:)

Vi har också haft ett spännande möte med Jan Hylén och Öystein Johannessen som påbörjat uppdraget med att utvärdera och genomlysa pågående arbete med resultatförbättring i våra skolor.

Vi har arbetat metodiskt och systematiskt med att skapa förutsättningar för att höja resultaten inom grundskolan i Falkenberg - uppfattningen så här långt är att vi inte nått de effekter som var förväntade....
Därför tar vi hjälp utifrån och  - "sätter oss själva under lupp" - för att få syn på det vi inte själva ser....Vår verksamhetschef Heléne Malmström målade bilden av att vi har alla ingredienser för att baka den bästa kakan - ändå händer det ingenting...Vad har vi missat?

Har vi glömt jästen?

Fortsatt bra sensommar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar