tisdag 15 januari 2013

Det handlar om "att lära sig fiska"...

Hej!
Vilken härlig Kick Off vi hade i fredags!

En energi och ett engagemang som riktigt kändes i grupperna där processerna flödade kring det som ska bli vårt "nästaläge" i arbetet mot visonen och målbilden: Alla ska lyckas!
Vi har tagit ett stort steg framåt i vårt förändrings- och förbättringsarbete i och med att vi nu har enats om en bild av vårt gemensamma nuläge - den viktigaste förutsättningen för att komma vidare och arbeta mot målet!
Vi har gjort något som är ovanligt...vi har gått in med intentionen att alla ska vara med och skapa framtidens lärande - en gemensam resa där alla skolformer och skolledare är involverade och arbetar över gränserna för utveckling och lärande.

Det som är av största vikt är hur vi ser på förändring i ledningsgruppen - eftersom vår erfarenhet och kunskap styr hur vi agerar och förhåller oss till uppdraget.

Den bild som jag vill förmedla har jag tagit från boken: Vad är Lean? (Niklas Modig Pär Ålström Stockholm, 2011)

"Den klassiska synen på förändring går i linje med den statiska synen där organisationen har en hypotes om att det finns problem - som här liknas vid "en stor fisk". Man lägger stora resurser på att fånga "den stora fisken". Målet med föräbättringsarbetet blir då att "hitta fisken". Oavsett om det är externa konsulter, interna konsulter eller anställda som genomför själva förbättringsarbetet, är projektet klart när "fisken är fångad"! Det finns en början och ett slut. Vi har hittat den stora fisken!

Det andra sättet att se på förändring är den dynamiska synen - där grundhypotesen är att det alltid kommer att finnas problem! Det som måste ske i organisationen är då att alla anställda måste "lära sig fiska". Det är en färdighet som alla kan bli bättre på eftersom det alltid kommer att finnas fiskar - stora och små...Snabba som långsamma...Lätthittade och svårhittade..Det är organisationens skicklighet på att "fiska" som är det centrala.....och avgörande för utvecklingen och förbättringen. Början och slutet av förbättringsprojektet blir då inte fisken utan färdigheten att fiska!"

Vi har påbörjat vår förändringsresa och håller på att "lära oss fiska" i vår organisation - vi strävar efter att lösa probelemen där de uppkommer - som ett arbetssätt...Vårt kommande arbete handlar nu om att träna oss på att hantera och lösa de vardagsbekymmer som ständigt uppkommer - utifrån vårt gemensamam uppdrag och Alla ska lyckas!


Detta gillar jag!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar