torsdag 13 september 2012

Studiebesök

Hej!
Jag avslutade förra bloggen med att berätta om vårt kommande studiebesök till Stockholm  - nu vill jag börja med att berätta om besöket:

Vi bestämde oss för att försöka hitta ett par skolor som tydligt och framgångsrikt hade byggt upp sina lärmiljöer utifrån intentionerna i våra styrdokument. Det handlar för mig om att hitta skolmiljöer som ger förutsättningar att arbeta med både förmågor och kunskaper genom att skapa möjlighet till både samlärande och eget lärande.

Vi fastnade för två skolor: Telefonplan och YBC båda skolorna ligger i Stockholm.
Telefonplan är en grundskola som är byggd utifrån tankarna om att det behöver finnas olika platser i skolbyggnaden som stimulerar och ger möjlighet till olika lärande. Det kan handla om att träffas och reflektera kring "lägerelden" eller att få möjlighet att visa upp och berätta för andra om sitt eget lärande på "bergstoppen" eller att vara i "grottan" och läsa och analysera för sig själv.
Vi besökte en skola som arbetade med att hitta sina arbetsformer och där det, enligt rektorn, pågick en ständig dialog om hur lärandet kan organiseras och planeras för att hitta varje barns bästa möjlighet till lärande.
En spännande skolmiljö som hos mig lockade fram både kreativitet och arbetsglädje bara av att vistas i lokalerna......

Vårt andra besök var till YBC gymnasiet i Nacka. Att stiga in genom dörren till YBC gymansiet var som att komma in på en arbetsplats som sjuder av energi och kreativitet.
Öppna ytor och stora glaspartier gav besökaren insyn i en mängd olika processer där alla verkade involverade och intresserade av det pågående arbetet. Vi fick också tillfälle att träffa två elever som berättade om sitt arbete på skolan och om hur de hittat sin glädje och lust att lära på YBC.

Du har säkert redan förstått att vi var nöjda med båda studiebesöken och att vi åkte hem stärkta i att vi är på rätt väg.......mot framtidens skola.


Hösthälsningar!
Arja

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar