torsdag 5 januari 2012

Betygsresultat....!

God fortsättning på det nya året!

Gissa om jag varit spänd och nyfiken på våra betygsresultat!? Jag vet att betygen är ett mätvärde bland flera andra - men det är ändå det vi förhåller oss till och analyserar för att bli bättre. Jag läste att Skolverket uttryckt att  betygsresultat inte är en "sanning" om en skola utan betygen är en indikator på det arbete som pågått under läsåret. Det tycker jag är ett bra sätt att förhålla sig till resultaten eftersom de ska hjälpa oss att se vad som kan och ska förbättras för ännu bättre resultat vid nästa mätning.

Ett arbete som jag vet pågår på några av skolor och som jag är väldigt stolt över handlar om uppföljning av uppdraget. Jag vet att några av våra rektorer kommit igång med ett intervjuarbete på sina skolor där rektor går ut och intervjuar eleverna i de olika klasserna utifrån hur de uppfattar sin skolsituation och sitt lärande. Intervjuerna sammanställs och diskuteras sedan på möte med skolans arbetslag under ledning av rektor. Jag har fått väldigt positiv återkoppling från de rektorer som arbetat på detta sättet och det har bidragit till att jag själv har provat samma sak och intervjuat våra rektorer om deras arbetssituation kopplat till deras uppdrag och närmaste chef: verksamhetschefen. Detta arbetssätt tycker jag är bra eftersom det sätter fokus på om "det vi säger" att vi gör också händer i vardagen och ger avtryck i verksamheten.

Hur blev då utfallet för betygen ht - 11?
Till min stora glädje ser jag att årskurs 8 elevernas betyg visar på att antalet som ej nått upp till godkänd sjunker!! Oavsett vilket betygssytem vi har så kan jag i jämförelsen se att alltfler elever når målen och också att fler når de högre betygen. Jag ser i terminsbetygen för våra årskurs 9 elever att andelen som ännu ej uppnått godkänt är marginellt högre i år jämfört med förra året - samtidigt ser jag att det är andra ämnen som har fler ej godkända i år jämfört  med 2010. Det visar sig också i årskurs 9 att det är fler elever som når de högre betygsnivåerna - vilket är glädjande, så klart!
Jag vet att vardagen är utmanande och ställer mycket stora krav på alla som jobbar hos oss - därför vill jag framföra att det är med stor glädje jag följer resultatutvecklingen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar