torsdag 22 december 2011

Dan före dan före dopparedagen...

Hej och God Jul!
Dan före dan före dopparedagen..snart är det julafton och jag kan inte förstå vart tiden har tagit vägen...? Denna hösten har varit den i särklass snabbaste och mest intensiva som jag kan komma ihåg! Intensiv och stimulerande men också med många utmaningar som krävt eftertanke och aktivt arbete för att skapa de bästa förutsättningarna för våra skolor och förskolor.

Jag läser insändare i tidningen och ser i min mailbox att vi har medarbetare som uppfattar sin arbetsituation som ansträngd och tungarbetad. Detta är naturligtvis inte det vi eftersträvar och önskar - eftersom våra medarbetare är våra viktigaste resurser för det uppdrag vi har i att leda och stimulera våra barn och ungdomar i deras lärande och personliga utveckling, inom förskola och skola.

Skolan är inne i en stor förändring som kräver stort tålamod och arenor för samtal och dialog om svårigheter och dilemmaområden som vi har i uppdrag att möta och lösa på ett nytt sätt. Vår skola som idag är målstyrd ger oss nya möjligheter men det finns också grundläggande områden som vi behöver förändra för att komma vidare och förverkliga styrdokumentens intentioner och möjligheter.

Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas och nå målen - utifrån den budgetram som vi tilldelas. Detta innebär att vi behöver lägga ner tid och kraft på att tillsammans skapa förutsättningar för en välplanerad och strukturerad undervisning som utgår från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav

Hur man skapar en skola som tar tillvara och kopplar ihop behov och resurser är delegerat till varje rektor som har i uppdrag att tillsammans med sina medarbetare se över hur detta sker på bästa sätt.
Lagstiftaren utgår från att resursfrågan löses bäst så nära verksamheten som möjligt - därför kan det se olika ut på olika skolor. Det som går att påverka är klass- och gruppstorlekar liksom hur man organiserar grupper över skoldagen och var man väljer att lägga mer och mindre resurs beroende på behov. Det jag vill säga är att vi har de resurser vi har men vi har full frihet att använda dem på bästa sätt utifrån den pedagogiska kompetens som finns och utifrån hur vi som professsion ser att den används på bästa sätt.

 Min förhoppning och målsättning för nästa år är att vi ska hitta lösningar och skapa nya möjligheter i våra verksamheter utifrån gemensamma ansträngningar och insatser!

Jag tror på att alla kan lyckas - eftersom det är min erfarenhet att det fungerar så. Det som inte går att förutse är hur lång tid det tar - eftersom vi är olika och behöver olika lång tid för att nå målet!


Jag önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott nytt år!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar