fredag 9 december 2011

Höstterminen 2011 går mot sitt slut..

Hej alla bloggläsare!
Det har varit två spännande veckor där jag fått ta del av era synpunkter kring mitt första blogginlägg - jag måste säga att det smakar mer!!

Vår skolvärld är i fokus och ställer stora krav på alla inblandade att klara nya reformer som handlar om både kursplaner, betyg och ny lagstiftning. Samtidigt finns det en stor entusiasm för det pågående utvecklingsarbetet som är så roligt och spännande samtidigt som orken ibland inte räcker för att klara allt!! Därav vikten av dialog - vi behöver både syna våra egna tankar och ta del av andras - eftersom vår vardag är så komplex och arbetet med barnen och ungdomarna så viktigt!

Denna blogg siktar på 2012!

Det finns säkert ingen idag som inte är medveten om hur det ekonomiska läget ser ut i Europa och att det naturligtvis påverkar oss i vårt land och oss som kommunal verksamhet. Jag ser att vi står stabilt och har förutsättningar att klara vårt uppdrag inom våra verksamheter på ett fortsatt bra sätt. Vi jämför oss naturligtvis med både grannkommuner och kommuner i samma storlek med liknande uppdrag för att få lite perspektiv på vår egen situation - och vi ser att vi inte avviker på något märkbart sätt i jämförelserna. Möjligtvis att vi ligger över genomsnittet i lärartäthet inom länet/regionen, samtidigt som vi växer och har många barn på gång in i förskolan som ständigt arbetar med att hitta formerna för att klara uppdraget.

En annan viktig ekonomisk utmaning inför 2012 är att vi i det fortsatta utvecklings- och kvalitetsarbetet behöver rikta extra stöd och fokus till de delar i våra verksamheter som står inför förändringar och omstruktureringar på grund av bl a minskande elveunderlag och ändrade principer för resursfördelning. Det handlar främst om våra F-5 skolor. Ett arbete som vi kommer att få fortsätta med  eftersom vår omvärld helt troligt fortsätter att förändras och det även i framtiden kommer att påverka vår kommun och därmed våra verksamheter.

Den viktigaste förutsättningen för allt vårt arbete är alla våra medarbetare  - det betyder att alla som arbetar med våra barn och ungdomar i våra verksamheter är vår nyckel till framgång i vårt arbete med förbättring och utveckling!
Det har visat sig i andra kommuners utvecklingsarbete att strategin med att lyfta goda exempel från vardagsarbetet med barnen/ungdomarna har varit en framgånsrik väg för att belysa nya arbetssätt och arbetsmetoder. 
Vårt Teach-meet möte i måndags visade att detta arbetssätt även fungerar hos oss!
Tack till alla inblandade!

Med en önskan om en skön tredje advent!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar