söndag 12 februari 2012

Bokslut 2011...

Hej igen!
Då var det dags att avlsuta och redovisa 2011 års arbete inom våra verksamheter - det ger tillfälle till eftertanke och analys av det gågna årets arbetsinsats...Det finns många perspektiv att fundera kring men det primära är ju ändå..har vi förbättrat våra resultat och därmed kvaliteten i våra verksamheter utifrån det uppdrag vi fått från staten via styrdokument och skollag?
Då ropar jag så högt så att alla hör: JA vi har förbättrat våra resultat IGEN!

Tack till ALLA er som bidragit till resultatet!! Vi ser att vårt gemensamma fokus på förbättring av resultat ger goda avtryck i både måluppfyllelse i natioenlla prov och betyg!

Jag funderar mycket på det som finns "bakom" våra resultat - dvs de förutsättningar som behöver synliggöras för att vi ska kunna förbättra och förstärka för ännu bättre resultat nästa gång osv....Då ser jag både rent organisatoriska förutsättningar som planer och strukturer och rutiner - det vi kallar för "i förväg system" där man vet vad som förväntas och när och vad som ska redovisa. Men jag tänker ockå så klart på den viktigaste framgångfaktorn: våra lärare inom organisationen. All forskning pekar på att läraren är den viktigaste för att elever ska nå goda resultat och göra skillnad så att alla kan lyckas!

Det känns därför helt rätt att jag tillsammans med vår nämndsordförande Kerstin Angel gör skolbesök och träffar lärare och deras rektor/er för samtal om det vardagliga arbetets framgångsfaktorer men också dilemman och tillkortakommanden. Det jag hör är att vi har lärare med höga ambitioner som arbetar hårt för att alla ska lyckas - utifrån de förutsättningar som vi har i våra verksamheter. Det finns naturligtvis svårigheter och ett otal timmars funderingar och samtal kring hur man hjälper och stödjer varje barn/ungdom utifrån hans/hennes förutsättningar och behov? Det är det som är vårt uppdrag och det är vi inom vår organisation som tillsammans ska ta fram de goda exempelen kring lärandet!!För det handlar om, förstår jag i dialogen med lärare-rektorer, att hitta nya vägar till lärande- prova nya sätt att möta och bearbeta kunskap och skapa träningsarenor för att utveckla framtidens förmågor...

Det är en fråga som diskuteras i hela skolsverige - hur iscensätter vi lärande utifrån de utmaningar som våra barn och ungdomar kommer att möta på en arbetsmarknad som vi idag vet väldigt lite om...?
Det vi fått fram i den rapport som Unos Uno projektet tagit fram efter ett års arbete - vi deltar som en av 11 kommuner i en forskningsansats kring IT och lärande - är att det handlar idag inte om OM vi ska ha datorer i skolan utan HUR vi ska använda datorn...vi har kommit en bit på vägen på våra skolor och fortsätter på den vägen!

Jag har tre skolbesök i kommande vecka - ser redan fram emot - måndag!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar