fredag 24 februari 2012

Att leda en lärande organisation...

Hej!
Två intensiva och roliga veckor har snart gått - sedan sist!

Jag har träffat fler lärare och medarbetare på våra skolor tillsammans med deras rektorer - inspirerande och naturligtvis tankeväckande!! Jag lär mig nya saker och hör berättas om erfarenheter som andra bidrar med och som jag tar till mig och funderar över utifrån det jag vet och kan så här långt....Det är det som är så spännande med att arbeta inom vår verksamhet - jag blir aldrig fullärd!

Jag har arbetat inom skolans värld sedan slutet av 70-talet och har provat mig fram som vikarie de första åren och som ämneslärare de sista åren innan jag blev skolledare på 90-talet...Jag kan och vet naturligtvis en hel del utifrån erfarenhet kopplat till styrdokument och lagstiftning inom vårt område - men även det har ju förändrats över tid och jag har fått tänka om - ett antal gånger på min resa!

Det är just förmågan att kunna tänka om och tänka nytt som jag ser är avgörande för hur jag tar mig an det uppdrag som vi idag har inom skola och utbildning. Jag hör att vi ofta och i olika sammanhang pratar om den lärande organisationen och uttrycker att det inte är så märkvärdigt....Men det är det - vill jag hävda!

Att leda en lärande organisation innebär för mig att jag som ledare utövar ett indirekt ledarskap vilket betyder att jag leder lärandet istället för i det traditionella ledarskapet där man leder görandet.
Ledningsuppdraget kan då inte enbart utföras genom instruktioner och regler utan måste bygga på att i dialog med medarbetarna lyfta fram och fördjupa förståelsen för det gemensamma uppdraget.
Samspelet mellan människor är själva kärnan i ledningen och styrningen av en organisation - det är i detta samspel som förståelse, tydlighet och tillit avgör om uppdraget realiseras.

Hur går det då till att få alla att arbeta utifrån fattade beslut?
Det sparar jag till nästa blogg!

Solen lyser och man kan tro att det är vår på gång!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar