fredag 16 mars 2012

Att leda en lärande organisation....forts.

Hej!

Jag lämnande förra bloggen med en "cliffhanger" om hur det går till att leda en organisation så att alla arbetar enligt fattade beslut. Jag har en teori som jag arbetar utifrån i de här frågorna och den vill jag dela med mig av till er!

Att få alla att arbeta utifrån de beslut som är fattade - utmaningen ligger i att inse att vi inte kan styra hur någon person ser på det fattade beslutet. Tolkningsfrihet råder som en konsekvens av visions- och målstyrning - annars är det inte visions- och målstyrning!
Det knepiga är att förståelsen av ett beslut också avgör hur vi agerar - vad vi ser och väljer att se och hur vi väljer att tolka beslutet styr beteendet.

Därför måste vi aktivt arbeta med förståelseuppbyggnad! Samtal och möten är viktiga och behövs! Samtalet som ligger till grund för planeringen av en enskild medarbetares uppdrag kräver tydlighet. Ett reflekterande samtal kräver annat upplägg och innehåll i mötet/samtalet. Det handlar om att bygga en miljö/klimat/kultur där det är ok att ha olika åsikter på de frågor som ställs och de svar som ges.
Det handlar om att skapa tillit - förtroende och öppna samtal där förmågan att lyssna är viktig!

Detta arbetssätt bygger på dialog och möten eftersom det inte handlar om att följa en manual eller regelbok utan att arbeta utifrån gemensamma värderingar och förhållningssätt kopplade till det uppdrag som vi har utifrån våra styrdokument. Detta är enligt mitt synsätt att arbeta i en lärande organisation med målstyrning som ledstjärna.

Jag funderar ibland på att jag ofta hör att vi har så mycket möten - hinner aldrig arbeta med det jag behöver/ borde göra....
Hur tänker vi då?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar