söndag 27 maj 2012

Vilka förutsättningar har vi att lyckas?

Hej!

Har funderat kring det som Skolinspektionen ofta påpekar i sina rapporter: det saknas ofta nuläges beskrivningar när våra förskolor och skolor beskriver sin pedagogiska verksamhet. Varför är det så viktigt att ha en nuläges beskrivning kan någon tänka - det handlar ju om att beskriva det arbete som pågår i vardagen....?
Ju mer jag har tänkt på det - desto viktigare förstår jag att det är att vi blir vana vid och beskriver vår utgångspunkt/ nuläge i den pedagogiska verksamheten. Anledningen är, så som jag tänker, att det blir omöjligt att arbeta utifrån: Alla ska lyckas - om man utgår från någon annan verklighet än den som finns tillhands idag 2012. Vi kan inte arbeta i dagens skola och önska att det såg ut på något annat sätt eller lyfta hur det såg ut någon annanstans vid något annat tillfälle - eftersom det är i dagens skola med dagens förutsättningar som vi ska arbeta för goda resultat.

Det betyder inte att man inte får lyfta fram både positiva och negativa erfarenheter och belysa förbättringsområden - men det betyder också att man måste arbeta med att aktivt skapa förutsättningar där det vid första anblicken inte finns något bra att bygga på. Det är det som exempelvis Nossebro lyfter fram som en av framgångsfaktorerna i sitt arbete med resultatförbättring, att aldrig ge upp utan att hela tiden prova nya sätt att möta elevernas behov och att säga att det alltid finns ett sätt till att jobba på - aldrig ge upp.

De här tankarna har lett till att jag funderat mer på - hur folkhögskolorna gör i sitt arbete? Jag blir nyfiken på deras arbete eftersom det är till Folkhögskolan många elever söker som inte lyckats eller känt motivation i den traditionella skolan. Kanske är det dit vi ska åka på studiebesök för att hitta nya arbetsformer och arbetssätt för att kunna möta ännu fler behov i vår skola? Det är kanske där vi hittar nya perspektiv som vi kan ta med i vårt outtröttliga arbete med att: Alla ska lyckas!

Alla ska lyckas - blir film nu och kommer att läggas ut på hemsidan och troligtvis också som facebookgrupp, om allt går som vi tänkt. Det ska bli riktigt roligt och spännande att se hur vår film blir - vi har med både elev, förälder, lärare och förvaltningschefs perspektivet i vår film!

Soliga hälsningar tills vi hörs igen!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar