tisdag 30 oktober 2012

Kollaborativt lärande...

Hej!
Om jag skrev om höstvädret i förra bloggen så får jag kalla vädret för något annat denna gången...för nu har det varit en riktigt höstlik start på vecka 44 -  på västkusten ialla fall!

Vi har haft våra årliga resultatredovisningsdagar för vår politiska nämnd som alltid resulterar i både uppfyllda förväntingar och icke uppfyllda förväntingar. Vi har oftast med oss förra årets redovisning när vi startar och det som redovisades i förbättringsområden önskar vi se som uppfyllda mål och höjda resultat - kommande redovisning.

Våra förksolechefer lyfte fram sitt arbete med implementeringen av stydokumenten på förskolan med fokus på pedagogisk dokumentation. En presentation av förskolans arbete som gav mig och alla andra som lyssnade en konkret och tydlig bild av både den långa processen från omsorg till lärnade men också hur man idag hittar vägar för att dokumentera progressionen i lärandet hos våra allra yngsta barn i verksamheten - en mycket positiv utveckling!

Våra gymansierektorer hade lagt ner tid på att samla och sammanställa gymnasiets resultat till en förståelig helhetsbild som visar på att vår gymansieskola står sig väl i konkurrens i de flesta områden.
Satsningen på en dator till varje elev lyftes liksom vårt arbete med att förstärka med särskilt stöd till elever som behöver extrainsatser för att nå målen. Vårt Konfucius klassrum har nu tagit form på riktigt och vi förstärker samarbetet och utbytet med HANBAN och Kina ytterligare för att ge våra ungdomar fler möjligheter att lyckas i framtiden.
Vi hade också med vår särskola och vuxenutbildning som en del av redovisningen fårn denna rektorsgrupp - intressant och givande.

Den största gruppen rektorer som redovisade har grundskolan som sitt ansvarsområde och därmed ett extra fokus på resultat och förväntingar på ytterligare höjda resultat utifrån insatser under det gågna året. Våra meritvärden har höjts i år - fler elever har fått de högre betygen - vilket var ett förbättringsområde som gett resultat! samtidigt har vi fortfarande elever som inte klarar målen att bli godkända - att lyckas! Detta är naturligtvis ett arbete som intensifieras och bearbetas ytterligare ute på våra skolor utifrån att rektor har detta som sitt viktigaste uppdrag! Det lyftes exempel på arbete som några rektorer kommer att starta som de kallar det kollaborativa lärandet. Det handlar om det som händer i klassrummet och om hur läraren planerar och leder arbetet i klassrummet -  lärandeprocessen handlar om att inte bara läraren kommunicerar utan ger eleverna aktivt ansvar för att starta lärprocesserna! Lärarens tid fördelas då på par eller mindre grupper och ingen elev blir sittande och bara väntar på att få hjälp av läraren - alla hjälper varandra och den som lär ut till andra lär sig oftast mest själv!

Ha en skön höstvecka!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar