onsdag 17 oktober 2012

Hur ser skolan ut i framtiden?

Hej!
Höstlöven yr i den kraftiga vinden - men samtidigt känns det skönt att det är höst, på riktigt!

Jag fortsätter att fundera och prata med personer i vår organisation om stora frågor som handlar om hur skolan kan oragniseras och planeras för att möta framtidens krav och förväntningar? Vi har ett större arbete framför oss som vi kallar "Konceptskolan" - som handlar om att ta fasta på och samla alla goda exempel som finns ute på våra egna skolor och utifrån det skapa - den bästa skolan!

En grupp rektorer har redan arbetat fram ett underlag eller en grundplatta, som de själva kallar det, vilket vi tänker ska vara ingången i en större process som sträcker sig ett par år fram i tiden.
Jag har redan skrivit om ett studiebesök som vi gjort i Stockholm och vi har ett kommande studiebesök till Lerum framför oss i november. Vi behöver samlas kring intentionerna i våra styrdokument och "på riktigt" börja analysera våra rådande lärmiljöer och hitta förbättringarna både i rådande strukturer och också se på andra strukturer - för att kunna möta alltfler barns och ungdomars behov idag och i framtiden.

 Vårt uppdrag idag är att möta varje enskild individ och arbeta aktivt för att skapa möjligheter för var och en att lyckas! Det handlar om mötet och hur vi regisserar lärandet - eftersom läraren är den viktigaste framgångsfaktorn, enligt modern forskning om skola och lärande.

Jag ser framför mig en spännande och intensiv process där det handlar om att skapa möten och föra dialog inåt i organsiationen och samtidigt arbeta med att sprida idéerna om "Konceptskolan" och informera om skolans uppdrag idag utåt i samhället genom olika mötesplatser.

I min vardag har jag två dagar framför mig som handlar om våra verksamheter och den kvalitet och de resultat som vi har uppnått under senaste två åren, som ska redovisas för vår politiska nämnd. En bra avstämning och ett forum för intressanta diskussioner som ger upphov till nya utmaningar i vår vardag i det kommande arbetet.

Hösthälsningar!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar