måndag 25 juni 2012

Den blomstertid nu kommer...

Hej!
Nu är sommarlovet här och barnen/ ungdomarna och deras lärare i våra skolor har gått på en  efterlängtad ledighet! Stort tack till alla duktiga och engagerade lärare som jobbat hårt för att höja våra resultat - och vi har lyckats - igen!!

Vi har lyckast höja vårt meritvärde igen och arbetar vidare med både uppföljningsarbetet liksom med intervjuerna för att få syn på förbättringsområdena och därmed komma vidare i vår process...
Ett förbättringsarbete går ju sällan raka spåret från ett sämre läge till absolut toppresultat på ett eller två läsår -  i våra verksamheter handlar det om ett djupgående förändringsarbete som bygger på både långsiktighet och uthållighet!

Vad är det som har blivit bättre i det inre arbetet under året? Den frågan ställde vi oss under vår årliga utvärderingsdag i ledningsgruppen förra torsdagen och detta kom vi fram till:

- Vi har fått en samsyn i rektorsgruppen - utifrån att det förts en diskussion och process kring hur vi utför vårt uppdrag i skolan

- Vi har byggt upp en gemensam förståelse för uppdraget

- Vi har idag en verkstad kring uppdraget som bygger på både teori och praktik!

- Vi har idag inte så stor rädsla i ledningsorganisationen för att göra "fel"...

- Vi har påbörjat arbetet med ett långsiktigt resultatuppföljningssystem

Utifrån utvärderingen har vi fem fokusområden att arbeta vidare med under kommande läsår för att återigen förbättra och förstärka kvalíteten och resultaten ytterligare!

Fokus kommande år
·         Rektor som pedagogisk ledare

·         PR om verksamhet/ Förvaltningens bild utåt ska förstärkas.

·         Resultatuppföljning/ Hur lyfter vi fram bra saker? Kunskapssyn…

·         Professionellt arbetssätt förhållningssätt och professionell fysisk miljö

·         Bedöma kompetens utifrån förmågor. Skarpa verktyg för att jobba med ”huret”.

Med detta vill jag önska alla bloggläsare en riktigt skön sommar!
Nästa blogg blir i augusti!
Njut av semestern!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar