söndag 18 november 2012

Falkenberg har Hallands bästa grundskola!

Hej!
Vilken ofattbart rolig avslutning jag har haft på denna veckan!
I torsdags började min telefon ringa på förmiddagen och jag förstod redan då att vi placerat oss bra i årets ranking -  "Sveriges bästa skolkommun"!  Från plats 218 till plats 100 - det är riktigt bra och sporrar i att komma vidare och visa på ännu bättre resultat framöver! Vi vet att vi är inne i en förbättringsfas där senaste årens arbete nu börjar bära frukt och visar sig i förbättrade resultat och höjd kvalitet!
Samtidigt kommer Föräldra alliansen årliga mätning inom samma tema och visar att Falkenberg, enligt Föräldraalliansen, har Hallands bästa grundskola - fantastiskt roligt och hedrande! Vi har klättrat från plats 90 till 41....

Jag fick naturligtvis frågan: Vad har ni gjort för att höja era resultat så märkbart?
Ja...vi har gjort det som hela skolsverige också jobbar med: vi har fokuserat på resultat och kvalitet - kopplat till ett systeamtiskt uppföljningssystem på alla nivåer i organsiationen. Samtidigt har vi kraftsamlat kring rektors/förskolechefs pedagogiska arbete och kompetensförbättrat genom handledning och coaching vilket lett till bland annat rektor intervjar elever och olika arbetsmetoder där rektor fokuserar på det som händer i klassrummet.

Vi har också satsat hårt på att skapa olika lärmiljöer där våra digitala lärmiljöer varit förebilder för många kommuner som besökt oss och tagit del av vårt arbete som startade i och med en- till- en satsningen hösten 2007.

Allt vårt förbättringsarbete utgår från vår vision: Alla ska lyckas - och det är den sammanhållande och grundläggande inriktningen som också ska vara avstampet för allt annat arbete i våra verksamheter. Värdegrunden och elev och barnsynen är avgörande för hur jag agerar och arbetar i min vardag - detta är ett alltid pågående arbete och den del av uppdraget som vi ofta tar för givet - samtidigt vet vi att det finns barn och ungdomar som inte uppfattar sin skolmiljö som trygg. Vårt arbete måste fortsättningsvis också bygga på mötesplatser där vi lyfter våra dilemman och tillkortakommanden - inte utifrån rätt och fel eller bra och dåligt - utan utifrån att det finns många olika sätt att uppfatta och hantera situationer - vi kan alltid lära oss något nytt genom att lyssna på en medarbetare och arbetskamrat.

Allting gott!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar