tisdag 21 oktober 2014

Tillbaka!

Hej!
Äntligen - dags att skriva!
Jag är tillbaka som förvaltningschef i Falkenberg efter ett halvår som projektledare på SKL (Sveriges kommuner och landsting) med placering i Stockholm.
Jag har haft ett spännande och utmanande uppdrag i att dels utbilda förändringsledare inom PRIO -
ett förändringsarbete som i korthet handlar om att kartlägga en skolas styrkor och svagheter och sedan utifrån ett lärarperspektiv hitta nya arbetsmetoder. Förutom det har jag rest runt i svenska kommuner och träffat skolledningar och politiker och fått en inblick i varje enskild kommuns utmaningar och behov i det viktiga arbetet med att en skapa kvalitativ och hållbar skolverksamhet i sina kommuner.

Mina egna erfarenheter har breddats och jag har fått nya ögon i skoldebatten....Med det menar jag att jag tidigare inte hade någon förståelse för pratet om förstatligande av skolan - idag kan jag förstå att små kommuner har problem med att klara alla kraven....Jag ser däremot inte att ett förstatligande av skolan löser skolans problem och utamningar inför framtiden - det handlar mer om gemensamma grepp - kommuner emellan för att  kraftsamla och fördjupa kompetens och genomslag i de åtgärder vi sätter in!

Jag ser idag att vi "här hemma" har många kraftfulla och resultatdrivande processer igång som är helt rätt! Tänker på den artikel där Ann-Marie Begler Skolinspektionen -uttrycker bristen på dialog och kommunikation mellan huvudman och rektorer som alarmerande för fortsatt utveckling - där är vi i Falkenberg verkligen på rätt väg! Vi har skapat dialogmöten mellan huvudman och rektorer utifrån både "hårda" resultat liksom processarbete kring värdegrundsresultat! 

Vi fick svart på vitt under förra veckans BUN dagar - våra rektorer och förskolechefer bygger sina förändringsprocesser utifrån analyser av resultat - vilket skapar skolor där alla kan lyckas!

2 kommentarer:

  1. Härligt att du är tillbaka i verkligheten, Arja! Stort lycka till! /Hans Renman

    SvaraRadera