måndag 29 juni 2015

Förändringsprocessen - hur leder jag?

Hej!

Hur gör man som ledare för att leda en förändringsprocess?

Först och främst måste man ha kunskap om hur förändringsprocesser kan gå till - det vill säga förstå både hur verksamheten fungerar och känna till hur människor kan reagera i förändringsarbete.

Detta beskrivs i forskning såsom organisatorisk förändringskompetens som kan hantera, leda och genomföra förändringar av både första och andra ordningen. Förändringar av andra ordningen är djupgående förändringar där även oragnisationens tänkande och agerande förändras - vilket inte sker i första ordningens förändringar där man istället gör nya kombinatioenr av gamla mönster.

För mig är detta svaret på varför det tar så lång tid att genomföra förändringar i skolan!

Hur leder man detta under pågående process?
Jag delar ett axplock av mina erfarenheter - så här har jag arbetat:

- Ta som chef del av vad som händer i verksamheterna - och visa att du gör det!
- Använd en "tredje part" som blir ditt öra och dina ögon ute i verksamheten - genuint intresse för vad som sker!
- Rita upp en karta med pågående processser för att förstå styrkor och brister!
- Granska målen - ha regelbunden dialog och strukturerad uppföljning!
- Dela goda nyheter - tydliggör och lyft positiva exempel och tankar!
- Inkludera andra - delat ägarskap bygger på öppen kommunikation!


Fortsatt skön sommar!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar